+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso spread

šíriť, rozniesť, rozložiť

Infinitive spreadB2
Past Simple spread
Past Participle spread

put – put – put

Nepravidelné sloveso spread

Vety s nepravidelným slovesom spread

1. Forma: Sloveso spread – prítomný čas jednoduchý

Information spreads very quickly nowadays.

Informácie sa v dnešnej dobe šíria veľmi rýchlo.

2. Forma: sloveso spread – minulý čas jednoduchý

Laura spread the map out on the table.

Laura rozložila mapu na stôl.

3. Forma: sloveso spread – minulé príčastie

The news about his promotion hasn’t spread yet.

Novinky o jeho povýšení sa ešte nerozniesli.

4. Forma: sloveso spreading – prítomný čas priebehový

Why are you spreading rumors about me?

Prečo o mne roznášaš klebety?

Definícia nepravidelného slovesa spread

Anglicky

VERB

(used with object), spread, spread·ing.

  • to draw, stretch, or open out, especially over a flat surface, as something rolled or folded (often followed by out).

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), šíriť.

  • rozšíriť sa, natiahnuť sa alebo otvoriť sa, a to najmä po rovnom povrchu, napríklad sa rozvinúť alebo rozložiť (často nasleduje „out“ = „von“).

Synonymá slovesa spread (vo význame „open or fan out“)

circulate cover escalate
extend flow lay

Synonymá slovesa spread (vo význame „publicize“)

disseminate distribute propagate
scatter transmit broadcast

Antonymá slovesa spread (vo význame „open or fan out“)

abridge collect contract

Antonymá slovesa spread (vo význame „publicize“)

collect gather conceal

Časovanie nepravidelného slovesa spread

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I spread

you spread

he/she/it spreads

we spread

they spread

you spread

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spread

you spread

he/she/it spread

we spread

they spread

you spread

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will spread

you will spread

he/she/it will spread

we will spread

they will spread

you will spread

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spread

you have spread

he/she/it has spread

we have spread

they have spread

you have spread

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spread

you had spread

he/she/it had spread

we had spread

they had spread

you had spread

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spread

you will have spread

he/she/it will have spread

we will have spread

they will have spread

you will have spread

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am spreading

you are spreading

he/she/it is spreading

we are spreading

they are spreading

you are spreading

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was spreading

you were spreading

he/she/it was spreading

we were spreading

they were spreading

you were spreading

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be spreading

you will be spreading

he/she/it will be spreading

we will be spreading

they will be spreading

you will be spreading

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been spreading

you have been spreading

he/she/it has been spreading

we have been spreading

they have been spreading

you have been spreading

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been spreading

you had been spreading

he/she/it had been spreading

we had been spreading

they had been spreading

you had been spreading

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been spreading

you will have been spreading

he/she/it will have been spreading

we will have been spreading

they will have been spreading

you will have been spreading

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would spread

you would spread

he/she/it would spread

we would spread

they would spread

you would spread

Conditional perfect

I would have spread

you would have spread

he/she/it would have spread

we would have spread

they would have spread

you would have spread

Conditional present progressive

I would be spreading

you would be spreading

he/she/it would be spreading

we would be spreading

they would be spreading

you would be spreading

Conditional perfect progressive

I would have been spreading

you would have been spreading

he/she/it would have been spreading

we would have been spreading

they would have been spreading

you would have been spreading

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you spread

we Let’s spread

you spread

Negative
Negatívny

you don’t spread

we don’t spread

you don’t spread