+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso steal

ukradnúť, vykradnúť

Infinitive stealA2
Past Simple stole
Past Participle stolen

put – put – put

Nepravidelné sloveso steal

Vety s nepravidelným slovesom steal

1. Forma: Sloveso steal – prítomný čas jednoduchý

There´s a thief in our block. Someone regularly steals bikes that the tenants leave in the hall.

V našom bloku je zlodej. Niekto pravidelne kradne bicykle, ktoré nájomníci nechávajú v hale.

2. Forma: sloveso stole – minulý čas jednoduchý

They were so poor that the father stole food for the children.

Boli takí chudobní, že ich otec ukradol jedlo pre deti.

3. Forma: sloveso stolen – minulé príčastie

Are you accusing me of theft?! I have never stolen anything in my life!

Obviňuješ ma z krádeže? Nikdy v živote som nič neukradol!

4. Forma: sloveso stealing – prítomný čas priebehový

Someone´s stealing students´ stuff from the lockers.

Niekto vykráda študentom veci zo skriniek.

Definícia nepravidelného slovesa steal

Anglicky

VERB

stole, stolen, steal·ing.

  • take (another person’s property) without permission or legal right and without intending to return it.
  • „Thieves stole his car.“

Slovensky

Sloveso

ukradnúť.

  • vziať (majetok inej osoby) bez súhlasu alebo zákonného práva a bez úmyslu ho vrátiť.
  • „Zlodeji ukradli jeho auto.“

Synonymá slovesa steal (vo význame „take something without permission“)

abduct keep kidnap
remove strip take

Synonymá slovesa steal (vo význame „sneak around“)

creep flit glide

Antonymá slovesa steal (vo význame „take something without permission“)

give / give up let go maintain

Antonymá slovesa steal (vo význame „sneak around“)

give receive

Časovanie nepravidelného slovesa steal

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I steal

you steal

he/she/it steals

we steal

they steal

you steal

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I stole

you stole

he/she/it stole

we stole

they stole

you stole

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will steal

you will steal

he/she/it will steal

we will steal

they will steal

you will steal

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have stolen

you have stolen

he/she/it has stolen

we have stolen

they have stolen

you have stolen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had stolen

you had stolen

he/she/it had stolen

we had stolen

they had stolen

you had stolen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have stolen

you will have stolen

he/she/it will have stolen

we will have stolen

they will have stolen

you will have stolen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am stealing

you are stealing

he/she/it is stealing

we are stealing

they are stealing

you are stealing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was stealing

you were stealing

he/she/it was stealing

we were stealing

they were stealing

you were stealing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be stealing

you will be stealing

he/she/it will be stealing

we will be stealing

they will be stealing

you will be stealing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been stealing

you have been stealing

he/she/it has been stealing

we have been stealing

they have been stealing

you have been stealing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been stealing

you had been stealing

he/she/it had been stealing

we had been stealing

they had been stealing

you had been stealing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been stealing

you will have been stealing

he/she/it will have been stealing

we will have been stealing

they will have been stealing

you will have been stealing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would steal

you would steal

he/she/it would steal

we would steal

they would steal

you would steal

Conditional perfect

I would have stolen

you would have stolen

he/she/it would have stolen

we would have stolen

they would have stolen

you would have stolen

Conditional present progressive

I would be stealing

you would be stealing

he/she/it would be stealing

we would be stealing

they would be stealing

you would be stealing

Conditional perfect progressive

I would have been stealing

you would have been stealing

he/she/it would have been stealing

we would have been stealing

they would have been stealing

you would have been stealing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you steal

we Let’s steal

you steal

Negative
Negatívny

you don’t steal

we don’t steal

you don’t steal