+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso stick

zapichnúť, pichnúť, pripnúť

Infinitive stickB1
Past Simple stuck
Past Participle stuck

put – put – put

Nepravidelné sloveso stick

Vety s nepravidelným slovesom stick

1. Forma: Sloveso stick – prítomný čas jednoduchý

Don´t stick your hands outside the cage.

Nepchaj svoje ruky mimo klietky.

2. Forma: sloveso stuck – minulý čas jednoduchý

The nurse stuck a needle in my wrist.

Sestrička mi pichla ihlu do zápästia.

3. Forma: sloveso stuck – minulé príčastie

You´ve stuck your tongue out at Laura several times this week, John. Why are you doing it?

Ján, tento víkend si niekoľkokrát vyplazil jazyk na Lauru. Prečo to robíš?

4. Forma: sloveso sticking – prítomný čas priebehový

Why are you sticking this announcement here? The message board is over there.

Prečo pripínaš oznámenie sem? Nástenka je tam.

Definícia nepravidelného slovesa stick

Anglicky

VERB

stuck, stick·ing.

  • push a sharp or pointed object into or through (something).
  • „she stuck his fork into the sausage“

Slovensky

Sloveso

zapichnúť, pripnúť.

  • zatlačiť ostrý alebo špicatý predmet do alebo cez (niečo).
  • „zapichla vidličku do klobásy“

Synonymá slovesa stick (vo význame „adhere, affix“)

attach catch fix
hold paste stay

Synonymá slovesa stick (vo význame „poke with pointed object“)

dig drive insert
pin sink stab

Synonymá slovesa stick (vo význame „position, lay“)

drop fix install
put store stuff

Synonymá slovesa stick (vo význame „endure“)

go stand take

Antonymá slovesa stick (vo význame „adhere, affix“)

go halt leave

Antonymá slovesa stick (vo význame „poke with pointed object“)

halt stop displace

Antonymá slovesa stick (vo význame „position, lay“)

change confuse disorder

Antonymá slovesa stick (vo význame „endure“)

refuse reject stop

Časovanie nepravidelného slovesa stick

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I stick

you stick

he/she/it sticks

we stick

they stick

you stick

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I stuck

you stuck

he/she/it stuck

we stuck

they stuck

you stuck

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will stick

you will stick

he/she/it will stick

we will stick

they will stick

you will stick

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have stuck

you have stuck

he/she/it has stuck

we have stuck

they have stuck

you have stuck

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had stuck

you had stuck

he/she/it had stuck

we had stuck

they had stuck

you had stuck

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have stuck

you will have stuck

he/she/it will have stuck

we will have stuck

they will have stuck

you will have stuck

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sticking

you are sticking

he/she/it is sticking

we are sticking

they are sticking

you are sticking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sticking

you were sticking

he/she/it was sticking

we were sticking

they were sticking

you were sticking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sticking

you will be sticking

he/she/it will be sticking

we will be sticking

they will be sticking

you will be sticking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been sticking

you have been sticking

he/she/it has been sticking

we have been sticking

they have been sticking

you have been sticking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sticking

you had been sticking

he/she/it had been sticking

we had been sticking

they had been sticking

you had been sticking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been sticking

you will have been sticking

he/she/it will have been sticking

we will have been sticking

they will have been sticking

you will have been sticking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would stick

you would stick

he/she/it would stick

we would stick

they would stick

you would stick

Conditional perfect

I would have stuck

you would have stuck

he/she/it would have stuck

we would have stuck

they would have stuck

you would have stuck

Conditional present progressive

I would be sticking

you would be sticking

he/she/it would be sticking

we would be sticking

they would be sticking

you would be sticking

Conditional perfect progressive

I would have been sticking

you would have been sticking

he/she/it would have been sticking

we would have been sticking

they would have been sticking

you would have been sticking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you stick

we Let’s stick

you stick

Negative
Negatívny

you don’t stick

we don’t stick

you don’t stick