+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso strike

naraziť, odbiť, udrieť, bodať

Infinitive strikeB1
Past Simple struck
Past Participle struck

put – put – put

Nepravidelné sloveso strike

Vety s nepravidelným slovesom strike

1. Forma: Sloveso strike – prítomný čas jednoduchý

When the clock strikes midnight, you must leave the church.

Keď hodiny odbijú polnoc, musíš opustiť kostol.

2. Forma: sloveso struck – minulý čas jednoduchý

I struck my elbow against the door frame.

Udrel som si lakeť o rám dverí.

His strange behavior struck me immediately, but I didn’t say anything.

Jeho zvláštne chovanie ma hneď odbilo, ale nepovedala som nič.

3. Forma: sloveso struck – minulé príčastie

The family was struck with grief after the untimely death of their loved one.

Rodina bola zasiahnutá smútkom po predčasnej smrti ich milovanej osoby.

4. Forma: sloveso striking – prítomný čas priebehový

The clock is striking twelve. It´s time to move on the next item on our agenda.

Hodiny odbíjajú dvanásť. Je čas posunúť sa na ďalší bod nášho programu.

Definícia nepravidelného slovesa strike

Anglicky

VERB

(used with object), struck, strik·ing.

  •  to deal a blow or stroke to (a person or thing), as with the fist, a weapon, or a hammer;
  • hit.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), udrieť, naraziť.

  • dať úder (osobe alebo veci), napríklad päsťou, zbraňou alebo kladivom;
  • zasiahnuť

Synonymá slovesa strike (vo význame „hit hard“)

beat crash force
knock punch smack

Synonymá slovesa strike (vo význame „make an impact“)

affect carry get
hit move reach

Synonymá slovesa strike (vo význame „find, discover“)

arrive at catch reach
seize take achieve

Synonymá slovesa strike (vo význame „devastate, affect“)

afflict attack hit

Synonymá slovesa strike (vo význame „walk out of job in protest“)

negotiate stop boycott

Antonymá slovesa strike (vo význame „hit hard“)

surrender lose miss

Antonymá slovesa strike (vo význame „make an impact“)

depart fail lose

Antonymá slovesa strike (vo význame „find, discover“)

be immune free let go

Antonymá slovesa strike (vo význame „devastate, affect“)

aid surrender make happy

Antonymá slovesa strike (vo význame „walk out of job in protest“)

comply obey lose

Časovanie nepravidelného slovesa strike

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I strike

you strike

he/she/it strikes

we strike

they strike

you strike

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I struck

you struck

he/she/it struck

we struck

they struck

you struck

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will strike

you will strike

he/she/it will strike

we will strike

they will strike

you will strike

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have struck

you have struck

he/she/it has struck

we have struck

they have struck

you have struck

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had struck

you had struck

he/she/it had struck

we had struck

they had struck

you had struck

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have struck

you will have struck

he/she/it will have struck

we will have struck

they will have struck

you will have struck

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am striking

you are striking

he/she/it is striking

we are striking

they are striking

you are striking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was striking

you were striking

he/she/it was striking

we were striking

they were striking

you were striking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be striking

you will be striking

he/she/it will be striking

we will be striking

they will be striking

you will be striking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been striking

you have been striking

he/she/it has been striking

we have been striking

they have been striking

you have been striking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been striking

you had been striking

he/she/it had been striking

we had been striking

they had been striking

you had been striking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been striking

you will have been striking

he/she/it will have been striking

we will have been striking

they will have been striking

you will have been striking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would strike

you would strike

he/she/it would strike

we would strike

they would strike

you would strike

Conditional perfect

I would have struck

you would have struck

he/she/it would have struck

we would have struck

they would have struck

you would have struck

Conditional present progressive

I would be striking

you would be striking

he/she/it would be striking

we would be striking

they would be striking

you would be striking

Conditional perfect progressive

I would have been striking

you would have been striking

he/she/it would have been striking

we would have been striking

they would have been striking

you would have been striking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you strike

we Let’s strike

you strike

Negative
Negatívny

you don’t strike

we don’t strike

you don’t strike