+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso swear

nadávať, prisahať

Infinitive swearB2
Past Simple swore
Past Participle sworn

put – put – put

Nepravidelné sloveso swear

Vety s nepravidelným slovesom swear

1. Forma: Sloveso swear – prítomný čas jednoduchý

The new baby-sitter swears a lot. We need to find another one.

Tá nová opatrovateľka strašne nadáva. Musíme nájsť novú.

I didn’t know about their plans! I swear!

Nevedel som o ich plánoch! Prisahám!

2. Forma: sloveso swore – minulý čas jednoduchý

You swore you wouldn’t betray us!

Prisahal si, že nás nezradíš!

3. Forma: sloveso sworn – minulé príčastie

You´ve sworn to me so many times to change your ways, Ivan. I don’t believe you anymore.

Odprisahal si mi toľkokrát, že zmeníš svoje spôsoby, Ivan. Už ti viac neverím.

4. Forma: sloveso swearing – prítomný čas priebehový

Watch your mouth, boy. You´re swearing in front of your teacher.

Dávaj si pozor na slová, chlapče. Nadávaš rovno pred tvojím učiteľom.

Definícia nepravidelného slovesa swear

Anglicky

VERB

swore, sworn, swear·ing.

  • make a solemn statement or promise undertaking to do something
  • „I swear I will never tell anyone“
  • use offensive language, especially as an expression of anger.
  • „Milan doesn´t swear.“

Slovensky

Sloveso

nadávať, prisahať.

  • urobiť slávnostné vyhlásenie alebo sľubovať záväzok niečo urobiť
  • „Prisahám, že to nikdy nikomu nepoviem.“
  • používať urážlivý slovník, hlavne ako výraz hnevu.
  • „Milan nenadáva.“

Synonymá slovesa swear (vo význame „declare under oath“)

affirm assert depose
testify vow attest

Synonymá slovesa swear (vo význame „speak profanely; be vulgar“)

curse cuss bedamn

Antonymá slovesa swear 

deny break condemn

Časovanie nepravidelného slovesa swear

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I swear

you swear

he/she/it swears

we swear

they swear

you swear

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I swore

you swore

he/she/it swore

we swore

they swore

you swore

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will swear

you will swear

he/she/it will swear

we will swear

they will swear

you will swear

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sworn

you have sworn

he/she/it has sworn

we have sworn

they have sworn

you have sworn

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sworn

you had sworn

he/she/it had sworn

we had sworn

they had sworn

you had sworn

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sworn

you will have sworn

he/she/it will have sworn

we will have sworn

they will have sworn

you will have sworn

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am swearing

you are swearing

he/she/it is swearing

we are swearing

they are swearing

you are swearing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was swearing

you were swearing

he/she/it was swearing

we were swearing

they were swearing

you were swearing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be swearing

you will be swearing

he/she/it will be swearing

we will be swearing

they will be swearing

you will be swearing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been swearing

you have been swearing

he/she/it has been swearing

we have been swearing

they have been swearing

you have been swearing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been swearing

you had been swearing

he/she/it had been swearing

we had been swearing

they had been swearing

you had been swearing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been swearing

you will have been swearing

he/she/it will have been swearing

we will have been swearing

they will have been swearing

you will have been swearing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would swear

you would swear

he/she/it would swear

we would swear

they would swear

you would swear

Conditional perfect

I would have sworn

you would have sworn

he/she/it would have sworn

we would have sworn

they would have sworn

you would have sworn

Conditional present progressive

I would be swearing

you would be swearing

he/she/it would be swearing

we would be swearing

they would be swearing

you would be swearing

Conditional perfect progressive

I would have been swearing

you would have been swearing

he/she/it would have been swearing

we would have been swearing

they would have been swearing

you would have been swearing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you swear

we Let’s swear

you swear

Negative
Negatívny

you don’t swear

we don’t swear

you don’t swear