+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso swim

plávať, preplávať

Infinitive swimA2
Past Simple swam
Past Participle swum

put – put – put

Nepravidelné sloveso swim

Vety s nepravidelným slovesom swim

1. Forma: Sloveso swim – prítomný čas jednoduchý

Martin swims four lengths of the pool every day.

Martin každý deň zapláva štyri dĺžky bazéna.

2. Forma: sloveso swam – minulý čas jednoduchý

When I realized there was going to be a storm, I quickly swam to the shore.

Keď som si uvedomila, že ide búrka, rýchlo som preplávala na pobrežie.

3. Forma: sloveso swum – minulé príčastie

I have never swum in a river before.

Nikdy predtým som neplával v rieke.

4. Forma: sloveso swimming – prítomný čas priebehový

Who´s that girl in the brown cap? The one who´s swimming next to Marta.

Kto je to dievča v modrej čapici? To, ktoré pláva vedľa Marty.

Definícia nepravidelného slovesa swim

Anglicky

VERB

swam, swum, swim·ing.

  • propel the body through water by using the limbs, or (in the case of a fish or other aquatic animal) by using fins, tail, or other bodily movement.
  • „They swim in the public pool.“

Slovensky

Sloveso

plávať.

  • poháňať telo cez vodu pomocou končatín alebo (v prípade rýb alebo iných vodných živočíchov) pomocou plutiev, chvostov alebo iných telesných pohybov.
  • „Plávajú vo verejnom bazéne.“

Synonymá slovesa swim 

bathe crawl dive
float glide paddle
submerge wade move

Antonymá slovesa swim 

stop

Časovanie nepravidelného slovesa swim

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I swim

you swim

he/she/it swims

we swim

they swim

you swim

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I swam

you swam

he/she/it swam

we swam

they swam

you swam

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will swim

you will swim

he/she/it will swim

we will swim

they will swim

you will swim

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have swum

you have swum

he/she/it has swum

we have swum

they have swum

you have swum

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had swum

you had swum

he/she/it had swum

we had swum

they had swum

you had swum

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have swum

you will have swum

he/she/it will have swum

we will have swum

they will have swum

you will have swum

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am swimming

you are swimming

he/she/it is swimming

we are swimming

they are swimming

you are swimming

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was swimming

you were swimming

he/she/it was swimming

we were swimming

they were swimming

you were swimming

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be swimming

you will be swimming

he/she/it will be swimming

we will be swimming

they will be swimming

you will be swimming

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been swimming

you have been swimming

he/she/it has been swimming

we have been swimming

they have been swimming

you have been swimming

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been swimming

you had been swimming

he/she/it had been swimming

we had been swimming

they had been swimming

you had been swimming

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been swimming

you will have been swimming

he/she/it will have been swimming

we will have been swimming

they will have been swimming

you will have been swimming

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would swim

you would swim

he/she/it would swim

we would swim

they would swim

you would swim

Conditional perfect

I would have swum

you would have swum

he/she/it would have swum

we would have swum

they would have swum

you would have swum

Conditional present progressive

I would be swimming

you would be swimming

he/she/it would be swimming

we would be swimming

they would be swimming

you would be swimming

Conditional perfect progressive

I would have been swimming

you would have been swimming

he/she/it would have been swimming

we would have been swimming

they would have been swimming

you would have been swimming

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you swim

we Let’s swim

you swim

Negative
Negatívny

you don’t swim

we don’t swim

you don’t swim