+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso swing

hojdať sa, kývať, prehodiť

Infinitive swingB2
Past Simple swung
Past Participle swung

put – put – put

Nepravidelné sloveso swing

Vety s nepravidelným slovesom swing

1. Forma: Sloveso swing – prítomný čas jednoduchý

Marta swings her arms in a funny way when she walks.

Marta zábavne máva rukami, keď kráča.

2. Forma: sloveso swung – minulý čas jednoduchý

The hammock swung slowly between the trees.

Sieť sa pomaly hojdala medzi stromami.

The man suddenly swung at me. He was holding a knife.

Muž sa náhle otočil ku mne. Držal nôž.

3. Forma: sloveso swung – minulé príčastie

The wind has swung the boat. Hold on tight.

Vietor rozkýval loď. Držte sa pevne.

4. Forma: sloveso swinging – prítomný čas priebehový

I don’t like the way the lamp is swinging. It´s about to fall.

Nepáči sa mi, ako sa tá lampa kýve. Spadne.

Definícia nepravidelného slovesa swing

Anglicky

VERB

swung, swing·ing.

  • move or cause to move back and forth or from side to side while suspended or on an axis.
  • „I swung my leg over the fence“

Slovensky

Sloveso

hojdať sa, prehodiť.

  • pohybovať alebo spôsobiť pohyb dopredu a dozadu alebo zo strany na stranu, keď je zavesený alebo na osi.
  • „Prehodil som nohu cez plot.“

Synonymá slovesa swing 

curve dangle flap
fluctuate hang pitch
rotate turn wave

Antonymá slovesa swing

stay straighten be still

Časovanie nepravidelného slovesa swing

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I swing

you swing

he/she/it swings

we swing

they swing

you swing

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I swung

you swung

he/she/it swung

we swung

they swung

you swung

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will swing

you will swing

he/she/it will swing

we will swing

they will swing

you will swing

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have swung

you have swung

he/she/it has swung

we have swung

they have swung

you have swung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had swung

you had swung

he/she/it had swung

we had swung

they had swung

you had swung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have swung

you will have swung

he/she/it will have swung

we will have swung

they will have swung

you will have swung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am swinging

you are swinging

he/she/it is swinging

we are swinging

they are swinging

you are swinging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was swinging

you were swinging

he/she/it was swinging

we were swinging

they were swinging

you were swinging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be swinging

you will be swinging

he/she/it will be swinging

we will be swinging

they will be swinging

you will be swinging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been swinging

you have been swinging

he/she/it has been swinging

we have been swinging

they have been swinging

you have been swinging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been swinging

you had been swinging

he/she/it had been swinging

we had been swinging

they had been swinging

you had been swinging

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been swinging

you will have been swinging

he/she/it will have been swinging

we will have been swinging

they will have been swinging

you will have been swinging

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would swing

you would swing

he/she/it would swing

we would swing

they would swing

you would swing

Conditional perfect

I would have swung

you would have swung

he/she/it would have swung

we would have swung

they would have swung

you would have swung

Conditional present progressive

I would be swinging

you would be swinging

he/she/it would be swinging

we would be swinging

they would be swinging

you would be swinging

Conditional perfect progressive

I would have been swinging

you would have been swinging

he/she/it would have been swinging

we would have been swinging

they would have been swinging

you would have been swinging

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you swing

we Let’s swing

you swing

Negative
Negatívny

you don’t swing

we don’t swing

you don’t swing