+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso think

myslieť, premýšľať, vymyslieť, uvažovať

Infinitive thinkA2
Past Simple thought
Past Participle thought

put – put – put

Nepravidelné sloveso think

Vety s nepravidelným slovesom think

1. Forma: Sloveso think – prítomný čas jednoduchý

I think you’re right.

Myslím, že máš pravdu.

Andrea thinks I love her, and I don’t know how to tell her I don’t.

Andrea si myslí, že ju milujem a ja neviem, ako jej povedať, že nie.

2. Forma: sloveso thought – minulý čas jednoduchý

I thought you wanted to help me.

Myslela som si, že mi chceš pomôcť.

3. Forma: sloveso thought – minulé príčastie

I´ve never thought someone could be so irresponsible.

Nikdy som si nemyslel, že by niekto mohol byť tak nezodpovedný.

4. Forma: sloveso thinking – prítomný čas priebehový

What are you thinking about?

Na čo myslíš?

Definícia nepravidelného slovesa think

Anglicky

VERB

(used without object), thought, think·ing.

  • to have a conscious mind, to some extent of reasoning, remembering experiences, making rational decisions, etc..

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), myslieť, premýšľať.

  • myslel, myslí. mať vedomú myseľ, uvažovať, reflektovať skúsenosti, robiť racionálne rozhodnutia, atď.

Synonymá slovesa think (vo význame „believe; anticipate“)

assume consider expect
feel judge realize
see take understand

Synonymá slovesa think (vo význame „contemplate“)

appreciate consider figure out
reflect resolve speculate

Synonymá slovesa think (vo význame „remember“)

recall recollect reminisce

Antonymá slovesa think (vo význame „believe; anticipate“)

disbelieve doubt fail

Antonymá slovesa think (vo význame „contemplate“)

disregard ignore neglect

Antonymá slovesa think (vo význame „remember“)

forget disbelieve disregard

Časovanie nepravidelného slovesa think

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I think

you think

he/she/it thinks

we think

they think

you think

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I thought

you thought

he/she/it thought

we thought

they thought

you thought

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will think

you will think

he/she/it will think

we will think

they will think

you will think

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have thought

you have thought

he/she/it has thought

we have thought

they have thought

you have thought

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had thought

you had thought

he/she/it had thought

we had thought

they had thought

you had thought

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have thought

you will have thought

he/she/it will have thought

we will have thought

they will have thought

you will have thought

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am thinking

you are thinking

he/she/it is thinking

we are thinking

they are thinking

you are thinking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was thinking

you were thinking

he/she/it was thinking

we were thinking

they were thinking

you were thinking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be thinking

you will be thinking

he/she/it will be thinking

we will be thinking

they will be thinking

you will be thinking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been thinking

you have been thinking

he/she/it has been thinking

we have been thinking

they have been thinking

you have been thinking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been thinking

you had been thinking

he/she/it had been thinking

we had been thinking

they had been thinking

you had been thinking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been thinking

you will have been thinking

he/she/it will have been thinking

we will have been thinking

they will have been thinking

you will have been thinking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would think

you would think

he/she/it would think

we would think

they would think

you would think

Conditional perfect

I would have thought

you would have thought

he/she/it would have thought

we would have thought

they would have thought

you would have thought

Conditional present progressive

I would be thinking

you would be thinking

he/she/it would be thinking

we would be thinking

they would be thinking

you would be thinking

Conditional perfect progressive

I would have been thinking

you would have been thinking

he/she/it would have been thinking

we would have been thinking

they would have been thinking

you would have been thinking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you think

we Let’s think

you think

Negative
Negatívny

you don’t think

we don’t think

you don’t think