+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso wake

prebudiť, zobudiť

Infinitive wakeA2
Past Simple waked/woke
Past Participle waked/woken

put – put – put

Nepravidelné sloveso wake

Vety s nepravidelným slovesom wake

1. Forma: Sloveso wake – prítomný čas jednoduchý

My dad always wakes me up before he leaves home.

Otec ma vždy zobúdza predtým, ako odíde z domu.

2. Forma: sloveso waked; woke – minulý čas jednoduchý

A strange noise waked; woke me up in the middle of the night.

Zvláštny hluk ma prebudil uprostred noci.

3. Forma: sloveso waked; woken – minulé príčastie

The patient went into a coma after a car accident and hasn’t waked; woken up yet.

Pacient sa po nehode dostal do kómy a ešte sa neprebudil.

4. Forma: sloveso waking – prítomný čas priebehový

Why are you waking her up? Let her sleep.

Prečo ju budíš? Nechaj ju spať.

Definícia nepravidelného slovesa wake

Anglicky

VERB

waked; woke, waked; woken, wak·ing.

  • emerge or cause to emerge from sleep; stop sleeping.
  • „Andrea woke up feeling better.“

Slovensky

Sloveso

prebudiť, zobudiť.

  • vynoriť sa alebo spôsobiť vynorenie zo spánku;
  • prestať spať.
  • „Andrea sa prebudila a cítila sa lepšie.“

Synonymá slovesa wake 

awake awaken rouse
stir get up get out of bed

Antonymá slovesa wake

sleep fall asleep

Časovanie nepravidelného slovesa wake

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I wake

you wake

he/she/it wakes

we wake

they wake

you wake

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I waked; woke

you waked; woke

he/she/it waked; woke

we waked; woke

they waked; woke

you waked; woke

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will wake

you will wake

he/she/it will wake

we will wake

they will wake

you will wake

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have waked; woken

you have waked; woken

he/she/it has waked; woken

we have waked; woken

they have waked; woken

you have waked; woken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had waked; woken

you had waked; woken

he/she/it had waked; woken

we had waked; woken

they had waked; woken

you had waked; woken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have waked; woken

you will have waked; woken

he/she/it will have waked; woken

we will have waked; woken

they will have waked; woken

you will have waked; woken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am waking

you are waking

he/she/it is waking

we are waking

they are waking

you are waking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was waking

you were waking

he/she/it was waking

we were waking

they were waking

you were waking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be waking

you will be waking

he/she/it will be waking

we will be waking

they will be waking

you will be waking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been waking

you have been waking

he/she/it has been waking

we have been waking

they have been waking

you have been waking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been waking

you had been waking

he/she/it had been waking

we had been waking

they had been waking

you had been waking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been waking

you will have been waking

he/she/it will have been waking

we will have been waking

they will have been waking

you will have been waking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would wake

you would wake

he/she/it would wake

we would wake

they would wake

you would wake

Conditional perfect

I would have waked; woken

you would have waked; woken

he/she/it would have waked; woken

we would have waked; woken

they would have waked; woken

you would have waked; woken

Conditional present progressive

I would be waking

you would be waking

he/she/it would be waking

we would be waking

they would be waking

you would be waking

Conditional perfect progressive

I would have been waking

you would have been waking

he/she/it would have been waking

we would have been waking

they would have been waking

you would have been waking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you wake

we Let’s wake

you wake

Negative
Negatívny

you don’t wake

we don’t wake

you don’t wake