+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso wear

nosiť, mať oblečené, mať na sebe

Infinitive wearA2
Past Simple wore
Past Participle worn

put – put – put

Nepravidelné sloveso wear

Vety s nepravidelným slovesom wear

1. Forma: Sloveso wear – prítomný čas jednoduchý

I never wear skirt. They make me look silly.

Nikdy nenosim sukňu. Vyzerám v nej hlúpo.

Michaela always wears smart clothes for work.

Michaela vždy nosí elegantné oblečenie do práce.

2. Forma: sloveso wore – minulý čas jednoduchý

We used to make fun of our history teacher because he wore such funny clothes.

Zvykli sme si robiť srandu z učiteľa dejepisu, pretože nosil tak vtipné oblečenie.

3. Forma: sloveso worn – minulé príčastie

I´ve never worn mini skirts and I’m not going to.

Nikdy som nenosila mini sukne a ani nebudem.

4. Forma: sloveso wearing – prítomný čas priebehový

I see you are not wearing black today.

Vidím, že dnes nemáš na sebe čiernu.

Definícia nepravidelného slovesa wear

Anglicky

VERB

(used with object), wore, worn, wear·ing.

  •  to carry or have on the body or about the person as a covering, equipment, ornament, or the like:
  • to wear a coat;
  • to wear a saber;
  • to wear a disguise.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), nosiť, mať oblečené.

  • niesť alebo mať na tele alebo okolo tela ako odev, výbavu, ozdobu a podobne:
  • nosiť kabát;
  • nosiť šabľu;
  • nosiť prevlek.

Synonymá slovesa wear (vo význame „be clothed in“)

bear carry cover
display put on show

Synonymá slovesa wear (vo význame „corrode, use“)

rub abrade fatigue

Synonymá slovesa wear (vo význame „bother, undermine“)

annoy drain reduce

Synonymá slovesa wear (vo význame „endure“)

hold up stand last

Antonymá slovesa wear (vo význame „be clothed in“)

hide uncover unwrap

Antonymá slovesa wear (vo význame „corrode, use“)

activate build enlarge

Antonymá slovesa wear (vo význame „bother, undermine“)

aid animate energize

Antonymá slovesa wear (vo význame „endure“)

cheer freshen rebuild

Časovanie nepravidelného slovesa wear

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I wear

you wear

he/she/it wears

we wear

they wear

you wear

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I wore

you wore

he/she/it wore

we wore

they wore

you wore

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will wear

you will wear

he/she/it will wear

we will wear

they will wear

you will wear

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have worn

you have worn

he/she/it has worn

we have worn

they have worn

you have worn

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had worn

you had worn

he/she/it had worn

we had worn

they had worn

you had worn

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have worn

you will have worn

he/she/it will have worn

we will have worn

they will have worn

you will have worn

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am wearing

you are wearing

he/she/it is wearing

we are wearing

they are wearing

you are wearing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was wearing

you were wearing

he/she/it was wearing

we were wearing

they were wearing

you were wearing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be wearing

you will be wearing

he/she/it will be wearing

we will be wearing

they will be wearing

you will be wearing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been wearing

you have been wearing

he/she/it has been wearing

we have been wearing

they have been wearing

you have been wearing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been wearing

you had been wearing

he/she/it had been wearing

we had been wearing

they had been wearing

you had been wearing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been wearing

you will have been wearing

he/she/it will have been wearing

we will have been wearing

they will have been wearing

you will have been wearing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would wear

you would wear

he/she/it would wear

we would wear

they would wear

you would wear

Conditional perfect

I would have worn

you would have worn

he/she/it would have worn

we would have worn

they would have worn

you would have worn

Conditional present progressive

I would be wearing

you would be wearing

he/she/it would be wearing

we would be wearing

they would be wearing

you would be wearing

Conditional perfect progressive

I would have been wearing

you would have been wearing

he/she/it would have been wearing

we would have been wearing

they would have been wearing

you would have been wearing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you wear

we Let’s wear

you wear

Negative
Negatívny

you don’t wear

we don’t wear

you don’t wear