+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso wind

nakrútiť, stočiť, natiahnuť

Infinitive windC2
Past Simple wound
Past Participle wound

put – put – put

Nepravidelné sloveso wind

Vety s nepravidelným slovesom wind

1. Forma: Sloveso wind – prítomný čas jednoduchý

My grandpa has a collection of about ten old clocks which he regularly winds.

Moj dedko má zbierku okolo desiatich starých hodín, ktoré pravidelne naťahuje.

2. Forma: sloveso wound – minulý čas jednoduchý

The stream wound picturesquely among the hills.

Tok sa malebne stočil medzi kopcami.

3. Forma: sloveso wound – minulé príčastie

She has never wound the twine around her finger.

Nikdy neovinula povraz okolo prsta.

4. Forma: sloveso winding – prítomný čas priebehový

In the beautiful park, there is a path winding along the lake.

V krásnom parku je chodník tiahnuci sa pozdĺž jazera.

Definícia nepravidelného slovesa wind

Anglicky

VERB

wound, wind·ing.

  • move in or take a twisting or spiral course.
  • „the path wound among olive trees“
  • „Wind the clock.“

Slovensky

Sloveso

nakrútiť, natiahnuť.

  • pohybovať sa alebo absolvovať krútiaci alebo špirálový priebeh.
  • „cesta sa stočila pomedzi olivovníky“
  • „Natiahni hodiny.“

Synonymá slovesa wind 

curl curve loop
meander ramble slither
snake spiral twist

Antonymá slovesa wind

straighten free let go

Časovanie nepravidelného slovesa wind

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I wind

you wind

he/she/it winds

we wind

they wind

you wind

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I wound

you wound

he/she/it wound

we wound

they wound

you wound

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will wind

you will wind

he/she/it will wind

we will wind

they will wind

you will wind

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have wound

you have wound

he/she/it has wound

we have wound

they have wound

you have wound

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had wound

you had wound

he/she/it had wound

we had wound

they had wound

you had wound

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have wound

you will have wound

he/she/it will have wound

we will have wound

they will have wound

you will have wound

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am winding

you are winding

he/she/it is winding

we are winding

they are winding

you are winding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was winding

you were winding

he/she/it was winding

we were winding

they were winding

you were winding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be winding

you will be winding

he/she/it will be winding

we will be winding

they will be winding

you will be winding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been winding

you have been winding

he/she/it has been winding

we have been winding

they have been winding

you have been winding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been winding

you had been winding

he/she/it had been winding

we had been winding

they had been winding

you had been winding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been winding

you will have been winding

he/she/it will have been winding

we will have been winding

they will have been winding

you will have been winding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would wind

you would wind

he/she/it would wind

we would wind

they would wind

you would wind

Conditional perfect

I would have wound

you would have wound

he/she/it would have wound

we would have wound

they would have wound

you would have wound

Conditional present progressive

I would be winding

you would be winding

he/she/it would be winding

we would be winding

they would be winding

you would be winding

Conditional perfect progressive

I would have been winding

you would have been winding

he/she/it would have been winding

we would have been winding

they would have been winding

you would have been winding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you wind

we Let’s wind

you wind

Negative
Negatívny

you don’t wind

we don’t wind

you don’t wind