+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso wring

vyžmýkať, vykrútiť, žmýkať

Infinitive wringC2
Past Simple wrung
Past Participle wrung

put – put – put

Nepravidelné sloveso wring

Vety s nepravidelným slovesom wring

1. Forma: Sloveso wring – prítomný čas jednoduchý

This machine wrings we laundry.

Táto práčka vyžmýka mokré prádlo.

2. Forma: sloveso wrung – minulý čas jednoduchý

Ivan got caught in such a downpour that he literally wrung his clothes out afterwards.

Ivana zastihol taký lejak, že mohol doslova žmýkať svoje oblečenie.

3. Forma: sloveso wrung – minulé príčastie

Don’t hang out the washing. I haven’t wrung everything out yet.

Nevešaj prádlo. Ešte som všetko nevyžmýkala.

4. Forma: sloveso wringing – prítomný čas priebehový

„Sorry,“ he mumbled, wringing his hands.

„Prepáč,” zamrlal, vykrúcajúc ruky.

Definícia nepravidelného slovesa wring

Anglicky

VERB

wrung, wring·ing.

  • squeeze and twist (something) to force liquid from it.
  • „she wrung the clothes out in the sink“
  • break (an animal’s neck) by twisting it forcibly.
  • „Tom wrung the chicken’s neck.“

Slovensky

Sloveso

vyžmýkať, vykrútiť.

  • stláčať a otáčať (niečo), aby z toho vynútili tekutinu.
  • „vyžmýkala oblečenie do umývadla“
  • zlomiť (krk zvieraťa) násilným krútením.
  • „Tom vykrútil sliepke krk.“

Synonymá slovesa wring 

draw out extort extract
squeeze wrench wrest

Antonymá slovesa wring 

assist calm give

Časovanie nepravidelného slovesa wring

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I wring

you wring

he/she/it wrings

we wring

they wring

you wring

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I wrung

you wrung

he/she/it wrung

we wrung

they wrung

you wrung

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will wring

you will wring

he/she/it will wring

we will wring

they will wring

you will wring

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have wrung

you have wrung

he/she/it has wrung

we have wrung

they have wrung

you have wrung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had wrung

you had wrung

he/she/it had wrung

we had wrung

they had wrung

you had wrung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have wrung

you will have wrung

he/she/it will have wrung

we will have wrung

they will have wrung

you will have wrung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am wringing

you are wringing

he/she/it is wringing

we are wringing

they are wringing

you are wringing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was wringing

you were wringing

he/she/it was wringing

we were wringing

they were wringing

you were wringing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be wringing

you will be wringing

he/she/it will be wringing

we will be wringing

they will be wringing

you will be wringing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been wringing

you have been wringing

he/she/it has been wringing

we have been wringing

they have been wringing

you have been wringing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been wringing

you had been wringing

he/she/it had been wringing

we had been wringing

they had been wringing

you had been wringing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been wringing

you will have been wringing

he/she/it will have been wringing

we will have been wringing

they will have been wringing

you will have been wringing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would wring

you would wring

he/she/it would wring

we would wring

they would wring

you would wring

Conditional perfect

I would have wrung

you would have wrung

he/she/it would have wrung

we would have wrung

they would have wrung

you would have wrung

Conditional present progressive

I would be wringing

you would be wringing

he/she/it would be wringing

we would be wringing

they would be wringing

you would be wringing

Conditional perfect progressive

I would have been wringing

you would have been wringing

he/she/it would have been wringing

we would have been wringing

they would have been wringing

you would have been wringing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you wring

we Let’s wring

you wring

Negative
Negatívny

you don’t wring

we don’t wring

you don’t wring