+421 948 001 132

Ako sa z dôchodkyne stala víťazka rečníckej súťaže v angličtine – len po 14 mesiacoch učenia

 

Prečítaj si tento inšpiratívny príbeh o našej super-úspešnej klientke Vierke Bútorovej, ktorá sa…

Behom 14 mesiacov ľahkého, zábavného, zaujímavého a naplňujúceho učenia dostala v angličtine…

… Z úrovne, kde nevedela ani základnú slovnú zásobu…

… Na úroveň, kde prednášala po anglicky pred publikom 93 ľudí na národnom kole rečníckej súťaži Toastmasters International!

Ako tento epický úspech dosiahla? A ako môžeš zažiť svoj vlastný úspech s angličtinou? A s inými cudzími jazykmi? Aj ty?

??

Nižšie tento Vierkin epický úspech rozoberieme. Pozrieme sa na to,

  • čo robila
  • čo nerobila
  • aký systém na učenie použila
  • ako sa v angličtine zdokonaľovala
  • a ako si angličtinu osvojila

A následne sa pozrieme na to, čo môžeš s angličtinou zažiť už behom roku 2018 ty. Poďme teda na to…

Ako Vierka začala?

1.) Chcela vedieť angličtinu pre to, aby sa mohla dorozumieť so svojím zaťom a vnučkou v Holandsku. Nepotrebovala kvantá gramatiky. Potrebovala vedieť rozprávať. Vedieť vyjadriť svoje myšlienky tak, aby jej druhí porozumeli. S tým súvisí to, že chcela vedieť ako myslieť v angličtine. A ako angličtinu používať bežne, bez prekladania.

2.) Nevedela sa učiť jazyky, predtým sa žiaden iný jazyk neučila.

3.) Väčšina ľudí má aspoň nejaké základy s angličtinou, pretože sa ju učili na základnej, alebo na strednej škole. Vierka tieto základy nemala. Prišla ku nám ako začiatočník.

4.) Väčšina ľudí sa angličtinu začne učiť vo veku, ktorý naša spoločnosť nazýva „mladým,“ alebo „produktívnym.“ Vierka sa s nami začala učiť angličtinu v dôchodkovom veku.

5.) Začala s nami v máji 2016.

 

Čo sa dialo ďalej?

Aké boli jej začiatky?

Ako to pokračovalo?

??

Prvé úspechy s angličtinou

Vierka v online kurze AngličtinaRýchlo začala tým, že si prešla úvodné videá a princípy efektívneho učenia. Spravila si test jej učebných štýlov, kde zistila, aký spôsob učenia jej bude vyhovovať.

Následne si našla pamäťovú techniku, ktorou sa začala učiť slovnú zásobu. Vždy, keď niečo nevedela, tak sa nás na to spýtala. A náš skúsený manažér hviezdnej klientskej podpory Paolo Markovič jej vždy poradil, čo robiť ďalej.

Už behom prvých 3 mesiacov učenia tak vedela viesť prvé rozhovory v angličtine. Aj keď vtedy ovládala len prvých 300 najčastejších anglických slov.

Ako Vierkine úspechy pokračovali ďalej? A čo z toho vyplýva pre teba?

??

To rozoberiem o malú chvíľu, ale predtým ti chcem povedať o tom, že…

… Ak by si niekto chcel myslieť, že Vierka pri angličtine sedela od rána do večera… alebo 6 hodín denne… ako to robia študenti na vysokých školách…

tak by bol na omyle!

Vierkine učenie pozostávalo približne z 1 hodiny aktívneho učenia denne (toľko, koľko ju to bavilo).

A z niekoľkých hodín pasívneho učenia denne (tiež toľko, koľko dokázala zvládnuť).

Čo je pasívne a aktívne učenie rozoberiem neskôr, predtým musím dokončiť Vierkin príbeh.

Vierke sme po troch mesiacoch poslali dotazník, kde sme sa jej pýtali otázky na jej pokrok. Toto boli jej odpovede:

Ako jej učenie pokračovalo ďalej? Behom 3.-12. mesiaca?

Ďalšie učenie a ďalšie úspechy s angličtinou

Vierka pokračovala v učení. Pokračovala v pýtaní sa otázok a zlepšovala svoju slovnú zásobu. Tiež zlepšovala jej schopnosť rozumieť hovorenému slovu a aj schopnosť rozprávať.

Behom pár mesiacov dokázala viesť ďalšie rozhovory v angličtine… (7 hodín rozprávania po anglicky… po pár mesiacoch učenia… neskutočné):

 

A ďalšie rozhovory v angličtine…

 

Naučila sa rozumieť tomu, čo dávali v anglickom rádiu…

Až sa zlepšila na úroveň, kde sa vedela baviť po anglicky s novým kolegom jej priateľky…

 

Predtým, než sa dostaneme ďalej, chcem podotknúť, že už v tomto bode Vierka zažila väčšie zlepšenie a úspech angličtine, než som zažil ja behom prvých 10 rokov štúdia angličtiny na štátnych školách…

Čo bolo ďalej?

Vierka a národné kolo Toastmasters v angličtine

Na zlepšenie rozprávania a posilnenie sebavedomia sme Vierke odporučili mimo iného začať navštevovať anglické stretnutia rečníckeho klubu Toastmasters.

Najprv tam len prišla a počúvala, ako rozprávajú a prednášajú druhí.

No neskôr, behom ďalších stretnutí Toastmasters sa odhodlala a vystúpila pred malým publikom so svojou krátkou 1-2 minútovou improvizovanou rečou.

Takéto vystupovanie sa jej ohromne zapáčilo. Keď sa neskôr v Toastmasters Žilina konala kvalifikácia do národného kola v anglických improvizáciách, tak sa Vierka rozhodla vyskúšať to. A vyhrala. Vyhrala lokálne kolo anglických improvizácii…

…To znamená… že spomedzi ľudí, ktorí sa v žilinskom klube Toastmasters rozhodli vystúpiť s ich improvizovanou anglickou rečou…

Vierka vyhrala.

Lokálne kolo.

V Žiline.

Mala najlepšiu improvizovanú reč.

V angličtine.

V jazyku, ktorý sa 14 mesiacov predtým ešte len začínala učiť.

A postúpila do národného kola improvizácii…

Kde už vystupovala pred podstatne väčším publikom (vyše 90 ľudí).

Tu chcem poznamenať… že… Toto je taký úspech, aký sa zatiaľ nepodaril ani mne. Ani ja som sa zatiaľ nedostal do národného kola anglických improvizácii v Toastmasters.

Takýto úspech… behom 14 mesiacov učenia… je niečo úžasné. Pre každého, kto sa chce učiť angličtinu, je Vierka vzorom toho, ako sa to dá s technikami efektívneho učenia dokázať.

Čo však na to hovori Vierka?

S Vierkou sme nahrali dve videá – jej skúsenosti. Na oboch videách je s ňou Paolo Markovič, vedúci hviezdnej klientskej podpory v online kurze AngličtinaRýchlo.

Ak si sa dostal až sem, tak nižšie sa nachádzajú raw, necenzúrované, nevystrihnuté videá s Vierkinou skúsenosťou:

Vierkina skúsenosť po necelom pol roku učenia:


Vierkina skúsenosť po 15 mesiacoch učenia

Čo to znamená pre teba?

Týmto Vierkiným príbehom som ti chcel ukázať jednu vec. Že ak sa Vierka dokázala naučiť angličtinu na takú úroveň, aby po 14 mesiacoch učenia vedela prednášať pred publikom vyše 90 ľudí…

Tak sa môžeš naučiť angličtinu aj ty.

A je dokonca vysoko pravdepodobné, že ak sa chceš naučiť angličtinu… tak máš lepšiu štartovaciu pozíciu, ako mala Vierka… pretože väčšina ľudí už nejaký základ angličtiny v sebe má… iba potrebuje vedieť, ako sa majú dostať z úrovne začiatočníka, na stredne pokročilého a následne na pokročilého.

Ako to teda dosiahneš ty?

??

Tu prichádza na rad to, aby som v skratke odpovedal otázku zo začiatku, že čo je to aktívne a čo je to pasívne učenie angličtiny:

Aktívne učenie je aktívne robenie úloh z online kurzu AngličtinaRýchlo. Je to tréning. Intenzívne učenie, pri ktorom vždy vieš, čo máš robiť a ako máš postupovať vpred a ktoré je postavené na tvojich prirodzených silných stránkach.

Pasívne učenie je buď pasívne opakovanie, alebo pozeranie filmov, alebo počúvanie rádia, alebo používanie toho, čo dnes v angličtine vieš použiť.

Takže…

Aké by to bolo, ak by si z roka 2018 urobil rok, kedy sa naučíš angličtinu?

Aké by to bolo, ak by si sa behom budúceho roka mohol naučiť angličtinu tým, že sa ju budeš učiť 1 hodinou zaujímavého aktívneho učenia denne… a pri tom pozerávať filmy, seriály, počúvať anglické pesničky a používať to, čo už vieš?

O koľko motivovanejší by si bol v takomto učení  nielen začať, ale aj pokračovať, ak by si sa mohol učiť angličtinu takto rýchlo?

*

*

Nechám ťa premýšľať…

*

*

Vierkin príbeh uzavrieme s metaforou o stíhačke a Trabante:

Príbeh o efektívnom učení: O lietadle a Trabante

Väčšina ľudí sa učí cudzie jazyky bez techník efektívneho učenia roky.

Vierka sa naučila angličtinu s technikami efektívneho učenia za mesiace.

Aké je učenie sa s technikami efektívneho učenia? Aké môže byť učenie angličtiny s technikami efektívneho učenia pre teba?

Realita je taká, že učenie s technikami efektívneho učenia je ako závod lietadla s Trabantom.

Trabant sa rozbehne hneď, ako dupneš na plyn. Ale jeho maximálna rýchlosť je frustrujúco pomalá (a možno sa ti v strede jazdy rozpadne).

Lietadlo sa rozbieha pomalšie, hlavne na začiatku, prvých pár metrov. Pretože má prúdový motor. Ale keď sa rozbehne, tak vzlietne a potom letí rýchlosťou 900 km za hodinu, čo je 3x rýchlejšie, než formula F1.

Niekto si môže myslieť, že techniky efektívneho učenia znamenajú, že sa hneď vrhneš na učenie a hneď ti všetko pôjde do hlavy. Automaticky. Download. Ako keď vystrelí guľka alebo vyštartuje formula.

Pravda je taká, že chvíľu trvá, kým si techniky efektívneho učenia osvojíš. Vierke to trvalo prvý mesiac. Ale ako vidíš, tak sa to maximálne oplatí.

Lebo potom sa učíš tak rýchlo, ako keby si mal k dispozícii prúdový motor zo stíhačky a letel rýchlosťou zvuku… zatiaľ čo ostatní sa potácajú po cestách ako keby na Trabante. A rovnako ako v tejto metafore lietadlo dokáže obletieť celý svet, tak aj ty s tvojou schopnosťou rozprávať v angličtine a porozumieť druhým ľuďom môžeš obletieť celý svet.

anglictinarychlo lietadlo

 

Aby som dodal… keď sa učíš v online kurze AngličtinaRýchlo, tak nemusíš nikam cestovať, učíš sa z pohodlia tvojej obľúbenej miestnosti, máš k dispozícii hviezdnu klientsku podporu, ktorá ti poradí so všetkým, čo potrebuješ. A tiež sa s tebou môže naučiť angličtinu celá tvoja rodina.

Vstúp do online kurzu AngličtinaRýchlo tu >>