+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso hear

počuť, začuť, mať sluch

Infinitive hearA2
Past Simple heard
Past Participle heard

put – put – put

Nepravidelné sloveso hear

Vety s nepravidelným slovesom hear

1. Forma: Sloveso hear – prítomný čas jednoduchý

Can you hear what I am saying?

Počuješ, čo hovorím?

2. Forma: sloveso heard – minulý čas jednoduchý

She heard someone walked in her room and she panicked.

Počula, že niekto chodil v jej izbe a spanikárila.

I started crying for help and after 5 minutes someone finally heard me.

Začal/a som kričať o pomoc a po 5 minútach ma niekto konečne počul.

3. Forma: sloveso heard– minulé príčastie

I´ve never heard you sing before.

Nikdy som ťa nepočul/a spievať.

I´ve heard some rumours about Peter.

Počul/a som nejaké klebety o Petrovi.

We´ve just heard the news! Congratulations!

Práve sme počuli novinu! Gratulujeme!

4. Forma: sloveso hearing – prítomný čas priebehový

Maybe she wasn’t hearing him right.

Možno ho dobre nepočúvala.

Definícia nepravidelného slovesa hear

Anglicky

VERB

(used with object), heard, hear·ing.

  • to perceive by the ear:
  • Didn’t you hear the doorbell?

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), počuť, začuť.

  • vnímať uchom:
  • Nepočuli ste zvonček?

Synonymá slovesa hear (vo význame „detect by perceiving sound“)

attend get listen
overhear pick up read

Synonymá slovesa hear (vo význame „become aware of information“)

determine discover find out
gather learn receive

Antonymá slovesa hear (vo význame „detect by perceiving sound“)

ignore lose misunderstand

Antonymá slovesa hear (vo význame „become aware of information“)

miss overlook ignore

Časovanie nepravidelného slovesa hear

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I hear

you hear

he/she/it hears

we hear

they hear

you hear

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I heard

you heard

he/she/it heard

we heard

they heard

you heard

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will hear

you will hear

he/she/it will hear

we will hear

they will hear

you will hear

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have heard

you have heard

he/she/it has heard

we have heard

they have heard

you have heard

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had heard

you had heard

he/she/it had heard

we had heard

they had heard

you had heard

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have heard

you will have heard

he/she/it will have heard

we will have heard

they will have heard

you will have heard

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am hearing

you are hearing

he/she/it is hearing

we are hearing

they are hearing

you are hearing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was hearing

you were hearing

he/she/it was hearing

we were hearing

they were hearing

you were hearing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be hearing

you will be hearing

he/she/it will be hearing

we will be hearing

they will be hearing

you will be hearing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been hearing

you have been hearing

he/she/it has been hearing

we have been hearing

they have been hearing

you have been hearing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been hearing

you had been hearing

he/she/it had been hearing

we had been hearing

they had been hearing

you had been hearing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been hearing

you will have been hearing

he/she/it will have been hearing

we will have been hearing

they will have been hearing

you will have been hearing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would hear

you would hear

he/she/it would hear

we would hear

they would hear

you would hear

Conditional perfect

I would have heard

you would have heard

he/she/it would have heard

we would have heard

they would have heard

you would have heard

Conditional present progressive

I would be hearing

you would be hearing

he/she/it would be hearing

we would be hearing

they would be hearing

you would be hearing

Conditional perfect progressive

I would have been hearing

you would have been hearing

he/she/it would have been hearing

we would have been hearing

they would have been hearing

you would have been hearing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you hear

we Let’s hear

you hear

Negative
Negatívny

you don’t hear

we don’t hear

you don’t hear