+421 948 001 132

Návod na preplatenie angličtiny zamestnávateľom

Ako si dať preplatiť plné členské Online kurzu AngličtinaRýchlo svojmu zamestnávateľovi

 

Ak ti chýba angličtina a pomohla by ti:

 • posunúť sa v tvojej práci ďalej a prevziať nové zaujímavé úlohy
 • vzdelávať sa z kvalitnejších zdrojov, urobiť tvoju prácu kvalitnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie
 • vypýtať si vyšší plat, možnosť služobne cestovať alebo získať iné výhody

 

Tak práve pre teba je tento návod, vďaka ktorému:

… sa môžeš naučiť angličtinu rýchlo, zábavne a v tempe, ktoré ti vyhovuje…

… môžeš ukázať svojmu šéfovi, že sa mu oplatí, aby ti preplatil kurz angličtiny…

… a to tak, že sa to jeho firme maximálne oplatí…

 

Ako to urobiť?

Pozrime sa na to, prečo by ti mal zamestnávateľ preplatiť angličtinu:

 

Každá firma potrebuje strážiť, aby všetky jej náklady prispievali k lepším výsledkom. Preto aj ty potrebuješ vedieť tvojmu zamestnávateľovi vyargumentovať, prečo je pre firmu správne rozhodnutie, aby ťa vzdelávala v angličtine (rozumej zaplatila ti kurz angličtiny).

 

Ako firme pomôže, keď sa naučíš angličtinu?

Tu sa nachádza niekoľko dôvodov, ktoré môžeš použiť ako argumenty, aby si presvedčil tvojho zamestnávateľa, aby ti uhradil Online kurz AngličtinaRýchlo:

 1. Tvoj šéf ťa môže poslať na pracovné cesty do zahraničia, aby si získal nových klientov, získal nové zákazky a uzatvoril nové obchody
 2. Vďaka angličtine dokážeš vybaviť zahraničných klientov firmy, čím firma môže účtovať vyššie ceny, mať vyšší obrat, zisk a lepší cash-flow
 3. Keď ovládaš angličtinu, dokážeš preložiť bežnú komunikáciu so zahraničím, ktorá nevyžaduje úradné preklady, čím firme dlhodobo šetríš náklady na tlmočníkov a prekladateľov
 4. Dokážeš zastúpiť kolegu, ktorý ovláda angličtinu (keď je PN alebo na dovolenke), čím má firma zabezpečené neprerušené pokračovanie činností a klienti sú vybavení bez meškania
 5. Dokážeš sa odborne vzdelávať oveľa kvalitnejšie, než zo slovenských zdrojov, pretože v angličtine je k dispozícii viac odborných materiálov. Vďaka tomu budeš mať lepšie know-how, čím budeš pre tvoju firmu produktívnejší a vytvoríš pre ňu viac výsledkov
 6. Dokážeš sa vzdelávať zo zahraničných zdrojov, ktoré sú často lacnejšie, alebo zdarma, vďaka čomu firma šetrí náklady na lektorov/trénerov, ktorí by dodali to isté vzdelávanie po slovensky
 7. Tým, že ti firma zaplatí angličtinu a má ju v nákladoch, reálne firme ušetríš daň z príjmu (príp. aj sumu DPH), a to zmysluplným a legálnym spôsobom

 

Prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo lepší pre firmu než klasické prezenčné kurzy

Klasické „prezenčné kurzy“ sú tie tradičné, nudné hodiny angličtiny, kde firma posiela svojich zamestnancov, aby si tam oddýchli od práce a cítili sa intelektuálne obohatení.

Je to fajn zamestnanecký benefit, na ktorom si účastníci oddýchnu od práce a po dvoch rokoch vedia povedať „dog“, alebo „cat“.

 

Keď však tvoj zamestnávateľ chce, aby si skutočne vedel po anglicky komunikovať so zahraničím, potrebuje, aby si nielen chodil na hodiny angličtiny, ale aby si anglicky skutočne vedel.

Pre zamestnávateľa je tiež potrebné nielen zabezpečiť, že jeho ľudia vedia po anglicky. Dôležitá aj forma, akou sa angličtinu učia a aká pridaná hodnota z toho pre firmu vyplýva.

 1. Klienti, ktorí používajú Online kurz AngličtinaRýchlo sa naučia anglicky behom 3 až 14 mesiacov, čo je podstatne skôr, ako trvajú jazykové kurzy v jazykovkách
 2. Online kurz AngličtinaRýchlo sa uhrádza iba 1x, takže si tvoj zamestnávateľ nemusí robiť špeciálne rozpočty na 3 roky dopredu
 3. Online kurz AngličtinaRýchlo je lacnejší než prezenčné jazykové kurzy
 4. Pri Online kurze AngličtinaRýchlo nemusíš oproti jazykovým školám nikam dochádzať, vďaka čomu šetríš čas
 5. Môžeš sa učiť priamo počas pracovného času, a to:
  1. Pasívne – anglickým jazykovým prostredím
  2. Aktívnym používaním techník efektívneho učenia angličtiny počas prestávok pri práci
  3. Prípadne v čase, kedy máš menej roboty, tak zaplatený pracovný čas môžeš využiť prospešne aj pre firmu
 6. Počas učenia si zažiješ vhodný systém na učenie sa angličtiny a môžeš sa ľahko a rýchlo naučiť ďalší jazyk, keď to bude firma potrebovať
 7. Naši klienti sú sami zodpovední za učenie sa angličtiny, vďaka čomu dosahujú väčšiu zodpovednosť aj v iných oblastiach vrátane prístupu k práci
 8. Naši klienti si sami plánujú čas na angličtinu, vďaka čomu si lepšie plánujú aj iné úlohy v práci či v súkromnom živote
 9. Naši klienti sa učia angličtinu zábavnými spôsobmi, vďaka čomu odbúrajú viac stresu a v práci sa dokážu lepšie sústrediť a podať vyšší a kvalitnejší výkon
 10. A naši klienti sa počas učenia angličtiny s kurzom AngličtinaRýchlo naučili lepšie vyhľadávať informácie, rýchlejšie čítať, pracovať s PC, s textami, s videom, naučili sa písať 10 prstami, vďaka čomu môžu byť produktívnejší aj v pracovných úlohách

 

V čom spočívajú ďalšie dlhodobé výhody AngličtinaRýchlo pre tvojho zamestnávateľa?

Keď firmy zvažujú nákladové položky, zväčša nehľadia len na okamžité prínosy, ale pozerajú sa aj na to, čo nakúpené služby prinesú v dlhšom časovom horizonte.

A práve v tom je Online kurz AngličtinaRýchlo pre firmu fantastickým riešením, pretože tvoj zamestnávateľ:

 • môže ponúknuť Online kurz AngličtinaRýchlo ako zamestnanecký benefit, vďaka čomu môže prilákať ľudí, ktorí chcú na sebe dlhodobo pracovať
 • môže Online kurz AngličtinaRýchlo začleniť do interného vzdelávacieho systému a my mu pomôžeme našiť kurz na mieru firemným potrebám

Ako konkrétne to funguje, keď si chceš dať firme preplatiť Online kurz AngličtinaRýchlo

Tento proces prebieha veľmi jednoducho a máš na výber 2 možnosti, podľa toho, čo je lepšie pre teba a tvojho zamestnávateľa.

 

A) Do kurzu investuješ v prvom kroku ty a necháš ho preplatiť tvojmu zamestnávateľovi

Toto je rýchlejšia možnosť, vďaka ktorej sa môžeš angličtinu učiť skôr, zatiaľ čo tvoja firma spracúva preplatenie kurzu:

 1. Dohodneš sa so zamestnávateľom na preplatení kurzu
 2. Rozhodneš sa, ktorý balík kurzu si chceš zabezpečiť
 3. Vyplníš objednávkový formulár na našej webstránke
 4. Uhradíš členské kurzu – jednorazovou platbou
 5. Dostaneš prístup do kurzu a začať sa učiť
 6. Napíšeš nám, že si chceš dať kurz preplatiť zamestnávateľom
 7. Dostaneš faktúru za kurz, ktorú pošleš zamestnávateľovi
 8. A tvoj zamestnávateľ ti kurz preplatí z pokladne alebo z bežného účtu ako náklady na vzdelávanie zamestnancov (účtovne na to môže použiť aj sociálny fond, ak ho tvorí)

 

B) Priamy nákup kurzu firmou (zamestnávateľom)

Táto možnosť je výhodnejšia pre teba aj pre firmu, v ktorej pracuješ, pretože

 1. faktúra je priamo na zamestnávateľa a firma má takto kurz priamo v nákladoch
 2. firma kurz zaplatí priamo a nemusíš zaň v prvom kroku platiť ty
 3. preplatenie kurzu nemusí ísť cez mzdu a je to administratívne aj účtovne menej náročné
 4. firme prístup do kurzu ostáva navždy
 5. prístup do Online kurzu môže dať firma v prípade tvojho odchodu tvojmu nástupcovi alebo ak si sa už s kurzom naučil angličtinu ty, môže prístup posunúť inému kolegovi, ktorý sa chce angličtinu naučiť tiež

Tento spôsob je vhodnejší aj vtedy, ak niekde pracuješ ako freelancer, alebo ak si na živnosť a nie si zamestnancom.

 

Ako to teda prebieha?

 1. Dohodneš sa so zamestnávateľom na preplatení kurzu
 2. Rozhodneš sa, ktorý balík kurzu si chceš zabezpečiť
 3. Napíšeš nám, že si chceš dať kurz preplatiť zamestnávateľom
 4. A teraz má firma 2 možnosti ako členské do kurzu uhradiť:
  1. Zamestnávateľ platí investíciu do kurzu bankovým prevodom
   1. Vyplníš objednávkový formulár a uvedieš doň fakturačné údaje tvojho zamestnávateľa
   2. Vystavíme ti zálohovú faktúru, ktorú pošleš zamestnávateľovi
   3. Zamestnávateľ uhradí zálohovú faktúru bankovým prevodom z firemného účtu
  2. Zamestnávateľ platí investíciu do kurzu firemnou kartou, online bankovým prevodom alebo cez PayPal
   1. Pošleš zamestnávateľovi odkaz na objednávkovú stránku
   2. Zamestnávateľ vyplní objednávkový formulár a uvedie doň fakturačné údaje firmy
   3. Zamestnávateľ uhradí kurz firemnou kartou, online bankovým prevodom alebo cez firemný PayPal účet
 5. Dostaneš prístup do kurzu a môžeš začať
 6. Dostaneš faktúru za kurz vystavenú na firmu, ktorú pošleš zamestnávateľovi a on si ju dá priamo do nákladov

 

Teraz už vieš, ako tvojho zamestnávateľa presvedčíš, aby investoval do Online kurzu AngličtinaRýchlo a umožnil ti naučiť sa angličtinu rýchlo, zábavne, efektívne a tak, aby to bolo výhodné pre obe strany.

 

Prihlás sa do Online kurzu AngličtinaRýchlo, ktorý zjednoduší a urýchli učenie angličtiny z rokov iba na mesiace vďaka technikám efektívneho učenia, rozšír si pracovné možnosti a vyprodukuj viac hodnoty pre tvojho zamestnávateľa. Prihlás sa do Online kurzu AngličtinaRýchlo teraz:

 

button-chcem-vediet-anglicky

Keď budeš mať ty alebo tvoj zamestnávateľ akékoľvek otázky ohľadne preplatenia kurzu, pokojne nám napíš na info@www.anglictinarychle.cz alebo zavolaj na číslo VIP klientskej starostlivosti +421 949 545 308.