+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso bleed

krvácať

Infinitive bleedB1
Past Simple bled
Past Participle bled

put – put – put

Nepravidelné sloveso bleed

Vety s nepravidelným slovesom bleed

1. Forma: Sloveso bleed – prítomný čas jednoduchý

Every time I have a cold my nose bleeds.

Vždy, keď mám nádchu, krvácam z nosa.

He´ll bleed to death if the ambulance doesn’t come soon.

Vykrváca do smrti, ak ambulancia onedlho nepríde.

2. Forma: sloveso bled – minulý čas jednoduchý

The boxer bled badly after the fight.

Boxer po zápase škaredo krvácal.

3. Forma: sloveso bled – minulé príčastie

It´s too late to do anything now. She´s bled to death.

Je príliš neskoro niečo urobiť. Vykrvácala na smrť.

4. Forma: sloveso bleeding – prítomný čas priebehový

At the moment the patient is still bleeding heavily.

V tejto chvíli pacient stále silno krváca.

Do something! She´s bleeding.

Urob niečo! Krváca!

Definícia nepravidelného slovesa bleed

Anglicky

VERB

bled, bleed·ing.

  • lose blood from the body as a result of injury or illness.
  • „the cut was bleeding steadily“

Slovensky

Sloveso

krvácať.

  • stratiť krv z tela v dôsledku zranenia alebo choroby.
  • „rez bol stále krvácajúci“

Synonymá slovesa bleed (vo význame „cause blood to flow“)

drain trickle weep

Synonymá slovesa bleed (vo význame „extort“)

drain squeeze stick

Synonymá slovesa bleed (vo význame „grieve“)

ache suffer agonize

Antonymá slovesa bleed 

add give increase

 

Časovanie nepravidelného slovesa bleed

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bleed

you bleed

he/she/it bleeds

we bleed

they bleed

you bleed

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bled

you bled

he/she/it bled

we bled

they bled

you bled

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will bleed

you will bleed

he/she/it will bleed

we will bleed

they will bleed

you will bleed

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bled

you have bled

he/she/it has bled

we have bled

they have bled

you have bled

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bled

you had bled

he/she/it had bled

we had bled

they had bled

you had bled

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bled

you will have bled

he/she/it will have bled

we will have bled

they will have bled

you will have bled

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am bleeding

you are bleeding

he/she/it is bleeding

we are bleeding

they are bleeding

you are bleeding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was bleeding

you were bleeding

he/she/it was bleeding

we were bleeding

they were bleeding

you were bleeding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be bleeding

you will be bleeding

he/she/it will be bleeding

we will be bleeding

they will be bleeding

you will be bleeding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been bleeding

you have been bleeding

he/she/it has been bleeding

we have been bleeding

they have been bleeding

you have been bleeding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been bleeding

you had been bleeding

he/she/it had been bleeding

we had been bleeding

they had been bleeding

you had been bleeding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been bleeding

you will have been bleeding

he/she/it will have been bleeding

we will have been bleeding

they will have been bleeding

you will have been bleeding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would bleed

you would bleed

he/she/it would bleed

we would bleed

they would bleed

you would bleed

Conditional perfect

I would have bled

you would have bled

he/she/it would have bled

we would have bled

they would have bled

you would have bled

Conditional present progressive

I would be bleeding

you would be bleeding

he/she/it would be bleeding

we would be bleeding

they would be bleeding

you would be bleeding

Conditional perfect progressive

I would have been bleeding

you would have been bleeding

he/she/it would have been bleeding

we would have been bleeding

they would have been bleeding

you would have been bleeding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you bleed

we Let’s bleed

you bleed

Negative
Negatívny

you don’t bleed

we don’t bleed

you don’t bleed