+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso catch

chytiť, upútať, stihnúť

Infinitive catchA2
Past Simple caught
Past Participle caught

put – put – put

Nepravidelné sloveso catch

Vety s nepravidelným slovesom catch

1. Forma: Sloveso catch – prítomný čas jednoduchý

I hope to catch the next bus.

Dúfam, že stihnem ďalší autobus.

You´ll catch a cold if you don’t wear a scarf.

Chytíš nádchu, ak nebudeš nosiť šál.

2. Forma: sloveso caught – minulý čas jednoduchý

The police caught thieves when they were trying to steal a car.

Policajti chytili zlodejov, keď sa snažili ukradnúť auto.

The girl caught a ball and started running.

Dievča chytilo loptu a začalo utekať.

3. Forma: sloveso caught – minulé príčastie

You have been sneezing since the morning. You must have caught a cold!

Od rána kýchaš. Musel/a si chytiť nádchu!

The smugglers were caught near the border.

Pašeráci boli chytení pri hranici.

Look what I have caught!

Pozri, čo som chytil/a!

4. Forma: sloveso catching – prítomný čas priebehový

We are catching the rubbish in this net and then loading onto a lorry.

Zachytávame odpadky v tejto sieti a potom ich nakladáme na nákladné auto.

Definícia nepravidelného slovesa catch

Anglicky

VERB

(used with object), caught, catch·ing.

  •  to seize or capture, especially after pursuit:
  • to catch a criminal.
  • to catch a runaway horse.

Slovensky

Sloveso

(používané s objektom), chytil, chytá.

  • zmocnenie sa alebo zachytenie, a to najmä po prenasledovaní:
  • chytiť zločinca.
  • chytiť utekajúceho koňa.

Synonymá slovesa catch (vo význame „ensnare, apprehend“)

arrest capture grab
pick take trap

Synonymá slovesa catch (vo význame „find out, discover“)

detect spot descry

Synonymá slovesa catch (vo význame „contract an illness“)

get take develop

Synonymá slovesa catch (vo význame „come from behind and grab“)

get go after grab
overtake pass reach

Synonymá slovesa catch (vo význame „hear and understand“)

follow get see

Antonymá slovesa catch (vo význame „ensnare, apprehend“)

free give let go

Antonymá slovesa catch (vo význame „find out, discover“)

overlook be immune free

Antonymá slovesa catch (vo význame „contract an illness“)

fail lose misunderstand

Antonymá slovesa catch (vo význame „come from behind and grab“)

depart fall behind leave

Antonymá slovesa catch (vo význame „hear and understand“)

lose misunderstand neglect

Časovanie nepravidelného slovesa catch

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I catch

you catch

he/she/it catches

we catch

they catch

you catch

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I caught

you caught

he/she/it caught

we caught

they caught

you caught

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will catch

you will catch

he/she/it will catch

we will catch

they will catch

you will catch

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have caught

you have caught

he/she/it has caught

we have caught

they have caught

you have caught

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had caught

you had caught

he/she/it had caught

we had caught

they had caught

you had caught

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have caught

you will have caught

he/she/it will have caught

we will have caught

they will have caught

you will have caught

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am catching

you are catching

he/she/it is catching

we are catching

they are catching

you are catching

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was catching

you were catching

he/she/it was catching

we were catching

they were catching

you were catching

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be catching

you will be catching

he/she/it will be catching

we will be catching

they will be catching

you will be catching

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been catching

you have been catching

he/she/it has been catching

we have been catching

they have been catching

you have been catching

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been catching

you had been catching

he/she/it had been catching

we had been catching

they had been catching

you had been catching

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been catching

you will have been catching

he/she/it will have been catching

we will have been catching

hey will have been catching

you will have been catching

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would catch

you would catch

he/she/it would catch

we would catch

they would catch

you would catch

Conditional perfect

I would have caught

you would have caught

he/she/it would have caught

we would have caught

they would have caught

you would have caught

Conditional present progressive

I would be catching

you would be catching

he/she/it would be catching

we would be catching

they would be catching

you would be catching

Conditional perfect progressive

I would have been catching

you would have been catching

he/she/it would have been catching

we would have been catching

they would have been catching

you would have been catching

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you catch

we Let’s catch

you catch

Negative
Negatívny

you don’t catch

we don’t catch

you don’t catch