+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso cut

rezať, krájať, rozrezať, strihať

Infinitive cutA2
Past Simple cut
Past Participle cut

put – put – put

Nepravidelné sloveso cut

Vety s nepravidelným slovesom cut

1. Forma: Sloveso cut – prítomný čas jednoduchý

You need a better knife to cut a bread.

Potrebuješ lepší nôž na krájanie chleba.

Cut it into four pieces.

Nakrájaj / rozrež to na 4 časti.

My dad regularly cuts his hair.

Môj otec si pravidelne strihá vlasy.

Be careful. This knife is very sharp so don’t cut your finger.

Buď opatrný. Tento nôž je veľmi ostrý, tak si neporež prst.

2. Forma: sloveso cut – minulý čas jednoduchý

I stepped on some broken glass and cut my foot.

Stúpila som na rozbité sklo a rozrezala si nohu.

The chef cut fish in half.

Kuchár rozrezal/nakrájal rybu na polovice.

3. Forma: sloveso cut – minulé príčastie

Ouch! I have cut my finger.

Au! Porezal/a som si prst.

They have recently cut their prices by over 30%, so people are queuing up to get what´s left in stock.

Nedávno znížili svoje ceny o viac ako 30%, takže ľudia sú vo fronte/ v rade, aby získali to, čo zostalo na sklade.

4. Forma: sloveso cutting – prítomný čas priebehový

I am cutting the vegetables into cubes and then I am going to fry them.

Krájam zeleninu na kocky a potom to idem opiecť.

Definícia nepravidelného slovesa cut

Anglicky

VERB

(used with object), cut, cut·ting.

  • to penetrate with or as if with a sharp-edged instrument or object:
  • He cut his finger.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), rezať.

  •  preniknúť nástrojom s ostrými hranami:
  • Zarezal si do prsta.

 


Synonymá slovesa cut

carve curtail divide
rip shave slash

Antonymá slovesa cut

combine increase sew

Časovanie nepravidelného slovesa cut

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I cut

you cut

he/she/it cuts

we cut

they cut

you cut

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I cut

you cut

he/she/it cut

we cut

they cut

you cut

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will cut

you will cut

he/she/it will cut

we will cut

they will cut

you will cut

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have cut

you have cut

he/she/it has cut

we have cut

they have cut

you have cut

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had cut

you had cut

he/she/it had cut

we had cut

they had cut

you had cut

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have cut

you will have cut

he/she/it will have cut

we will have cut

they will have cut

you will have cut

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am cutting

you are cutting

he/she/it is cutting

we are cutting

they are cutting

you are cutting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was cutting

you were cutting

he/she/it was cutting

we were cutting

they were cutting

you were cutting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be cutting

you will be cutting

he/she/it will be cutting

we will be cutting

they will be cutting

you will be cutting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been cutting

you have been cutting

he/she/it has been cutting

we have been cutting

they have been cutting

you have been cutting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been cutting

you had been cutting

he/she/it had been cutting

we had been cutting

they had been cutting

you had been cutting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been cutting

you will have been cutting

he/she/it will have been cutting

we will have been cutting

they will have been cutting

you will have been cutting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would cut

you would cut

he/she/it would cut

we would cut

they would cut

you would cut

Conditional perfect

I would have cut

you would have cut

he/she/it would have cut

we would have cut

they would have cut

you would have cut

Conditional present progressive

I would be cutting

you would be cutting

he/she/it would be cutting

we would be cutting

they would be cutting

you would be cutting

Conditional perfect progressive

I would have been cutting

you would have been cutting

he/she/it would have been cutting

we would have been cutting

they would have been cutting

you would have been cutting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you cut

we Let’s cut

you cut

Negative
Negatívny

you don’t cut

we don’t cut

you don’t cut