+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso fall

spadnúť, padať, klesnúť

Infinitive fallA2
Past Simple fell
Past Participle fallen

put – put – put

Nepravidelné sloveso fall

Vety s nepravidelným slovesom fall

1. Forma: Sloveso fall – prítomný čas jednoduchý

Flat prices will probably fall next year.

Budúci rok budú ceny bytov pravdepodobne klesať.

Don´t fall off that ladder!

Nespadni z toho rebríka!

If you keep pushing me, I´ll fall down the stairs!

Spadnem zo schodov, ak budeš pokračovať v tlačení!

2. Forma: sloveso fell – minulý čas jednoduchý

I slipped on a banana skin and fell over.

Pošmykol/pošmykla som sa na banánovej šupke a spadol/spadla som.

When night fell, we put up our tents.

Keď padla noc, postavili sme naše stany.

3. Forma: sloveso fallen – minulé príčastie

The number of people using PCs has fallen by 30% in recent years.

Počet ľudí, ktorí používajú počítače, klesol v posledných rokoch o 30%.

If he´d had better boots, he wouldn’t have fallen off that rock.

Keby mal lepšie topánky, nespadol by z tej skaly.

4. Forma: sloveso falling – prítomný čas priebehový

The number of people smoking cigarettes is falling.

Počet ľudí, ktorí fajčia cigarety klesá.

Definícia nepravidelného slovesa fall

Anglicky

VERB

(used without object), fell, fallen, fall·ing.

  • to drop or descend under the force of gravity, as to a lower place through loss or lack of support.

Slovensky

Sloveso

(používané bez predmetu), spadnúť, klesnúť.

  • spustiť sa alebo klesať na základe pôsobenia gravitačnej sily, na nižšie položené miesto v dôsledku straty alebo nedostatku podpory.

 

Synonymá slovesa fall (vo význame „descent; become lower“)

collapse crash decline
dive go down slip

Synonymá slovesa fall (vo význame „be overthrown by an enemy; surrender“)

die drop give up
go down slump bend

Synonymá slovesa fall (vo význame „happen“)

become occur take place

Antonymá slovesa fall (vo význame „descent; become lower“)

ascend compliment expand

Antonymá slovesa fall (vo význame „be overthrown by an enemy; surrender“)

ascend increase rise

Antonymá slovesa fall (vo význame „happen“)

advance ascend climb

Časovanie nepravidelného slovesa fall

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I fall

you fall

he/she/it falls

we fall

they fall

you fall

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I fell

you fell

he/she/it fell

we fell

they fell

you fell

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will fall

you will fall

he/she/it will fall

we will fall

they will fall

you will fall

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have fallen

you have fallen

he/she/it has fallen

we have fallen

they have fallen

you have fallen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had fallen

you had fallen

he/she/it had fallen

we had fallen

they had fallen

you had fallen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have fallen

you will have fallen

he/she/it will have fallen

we will have fallen

they will have fallen

you will have fallen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am falling

you are falling

he/she/it is falling

we are falling

they are falling

you are falling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was falling

you were falling

he/she/it was falling

we were falling

they were falling

you were falling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be falling

you will be falling

he/she/it will be falling

we will be falling

they will be falling

you will be falling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been falling

you have been falling

he/she/it has been falling

we have been falling

they have been falling

you have been falling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been falling

you had been falling

he/she/it had been falling

we had been falling

they had been falling

you had been falling

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been falling

you will have been falling

he/she/it will have been falling

we will have been falling

they will have been falling

you will have been falling

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would fall

you would fall

he/she/it would fall

we would fall

they would fall

you would fall

Conditional perfect

I would have fallen

you would have fallen

he/she/it would have fallen

we would have fallen

they would have fallen

you would have fallen

Conditional present progressive

I would be falling

you would be falling

he/she/it would be falling

we would be falling

they would be falling

you would be falling

Conditional perfect progressive

I would have been falling

you would have been falling

he/she/it would have been falling

we would have been falling

they would have been falling

you would have been falling

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you fall

we Let’s fall

you fall

Negative
Negatívny

you don’t fall

we don’t fall

you don’t fall