+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso feel

cítiť, vycítiť, mať pocit

Infinitive feelA2
Past Simple felt
Past Participle felt

put – put – put

Nepravidelné sloveso feel

Vety s nepravidelným slovesom feel

1. Forma: Sloveso feel – prítomný čas jednoduchý

You make me feel useful.

Vďaka tebe sa cítim užitočný/á.

How do you feel?

Ako sa cítiš?

I feel strange when you ask me such questions.

Cítim sa zvláštne, keď sa ma pýtaš také otázky.

2. Forma: sloveso felt – minulý čas jednoduchý

I felt ashamed and I couldn’t look her in the eyes.

Cítil som sa zahanbene a nedokázal som sa jej pozrieť do očí.

She felt his breath on her neck.

Cítila jeho dych na jej krku.

3. Forma: sloveso felt – minulé príčastie

I´ve never felt so humiliated in my life.

Nikdy v živote som sa necítil/a tak ponížene.

Have you ever felt so proud before?

Už si sa niekedy cítil/a tak hrdo?

4. Forma: sloveso feeling – prítomný čas priebehový

Are you feeling ok?

Cítiš sa v pohode?

Definícia nepravidelného slovesa feel

Anglicky

VERB

(used with object), felt, feel·ing.

  • to perceive or examine by touch.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), cítiť.

  •  vnímať alebo skúmať hmatom.

 

Synonymá slovesa feel (vo význame „touch, stroke“)

perceive sense try

Synonymá slovesa feel (vo význame „experience“)

accept acknowledge appear
enjoy get sense

Synonymá slovesa feel (vo význame „believe“)

assume consider hold
know sense think

Antonymá slovesa feel (vo význame „touch, stroke“)

overlook give leave alone

Antonymá slovesa feel (vo význame „experience“)

be real disallow lack

Antonymá slovesa feel (vo význame „believe“)

abandon forget ignore

Časovanie nepravidelného slovesa feel

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I feel

you feel

he/she/it feels

we feel

they feel

you feel

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I felt

you felt

he/she/it felt

we felt

they felt

you felt

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will feel

you will feel

he/she/it will feel

we will feel

they will feel

you will feel

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have felt

you have felt

he/she/it has felt

we have felt

they have felt

you have felt

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had felt

you had felt

he/she/it had felt

we had felt

they had felt

you had felt

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have felt

you will have felt

he/she/it will have felt

we will have felt

they will have felt

you will have felt

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am feeling

you are feeling

he/she/it is feeling

we are feeling

they are feeling

you are feeling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was feeling

you were feeling

he/she/it was feeling

we were feeling

they were feeling

you were feeling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be feeling

you will be feeling

he/she/it will be feeling

we will be feeling

they will be feeling

you will be feeling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been feeling

you have been feeling

he/she/it has been feeling

we have been feeling

they have been feeling

you have been feeling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been feeling

you had been feeling

he/she/it had been feeling

we had been feeling

they had been feeling

you had been feeling

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been feeling

you will have been feeling

he/she/it will have been feeling

we will have been feeling

they will have been feeling

you will have been feeling

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would feel

you would feel

he/she/it would feel

we would feel

they would feel

you would feel

Conditional perfect

I would have felt

you would have felt

he/she/it would have felt

we would have felt

they would have felt

you would have felt

Conditional present progressive

I would be feeling

you would be feeling

he/she/it would be feeling

we would be feeling

they would be feeling

you would be feeling

Conditional perfect progressive

I would have been feeling

you would have been feeling

he/she/it would have been feeling

we would have been feeling

they would have been feeling

you would have been feeling

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you feel

we Let’s feel

you feel

Negative
Negatívny

you don’t feel

we don’t feel

you don’t feel