+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso find

násjť, zistiť, objaviť

Infinitive findA2
Past Simple found
Past Participle found

put – put – put

Nepravidelné sloveso find

Vety s nepravidelným slovesom find

1. Forma: Sloveso find – prítomný čas jednoduchý

We must find a cheaper hotel.

Musíme násjť lacnejší hotel.

Can you please help me find the keys?

Pomôžeš mi prosím nájsť kľúče?

Where can I find Martin? He´s not in his office.

Kde môžem nájsť Martina? Nie je vo svojej kancelárii.

2. Forma: sloveso found – minulý čas jednoduchý

Look what I found on the pavement this evening!

Pozri, čo som dnes večer našiel/našla na chodníku!

After several days of searching they finally found the girl alive.

Po niekoľkých dňoch hľadania konečne našli dievča nažive.

3. Forma: sloveso found – minulé príčastie

If you´d sent out your CV to more companies, you would have found a job much earlier.

Ak by si poslal/a svoj životopis do viacerých firiem, našiel/našla by si prácu oveľa skôr.

I am thinking of buying a new watch for my husband, but I haven’t found anything interesting yet.

Rozmýšľam nad kúpou nových hodiniek pre môjho manžela, ale nenašla som ešte nič zaujímavé.

4. Forma: sloveso finding – prítomný čas priebehový

Finding a good steakhouse in Atlanta is simple, whether you enjoy a casual or a fine dining atmosphere.

Hľadanie dobrého steakhousu v Atlante je jednoduché, či už si vychutnáte príležitostnú alebo dobrú večernú atmosféru.

Definícia nepravidelného slovesa find

Anglicky

VERB

(used with object), found, find·ing.

  • to come upon by chance; meet with:
  • He found a nickel in the street.

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), nájsť.

  • natrafiť na niečo náhodou; stretnúť sa s:
  • Našiel 5 centov na ulici.

 

Synonymá slovesa find (vo význame „catch sight of, lay hands on“)

detect discover identify
locate spot turn up

Synonymá slovesa find (vo význame „achieve, win“)

get meet acquire

Antonymá slovesa find (vo význame „catch sight of, lay hands on“)

avoid leave lose

Antonymá slovesa find (vo význame „achieve, win“)

miss fail forfeit

Časovanie nepravidelného slovesa find

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I find

you find

he/she/it finds

we find

they find

you find

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I found

you found

he/she/it found

we found

they found

you found

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will find

you will find

he/she/it will find

we will find

they will find

you will find

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have found

you have found

he/she/it has found

we have found

they have found

you have found

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had found

you had found

he/she/it had found

we had found

they had found

you had found

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have found

you will have found

he/she/it will have found

we will have found

they will have found

you will have found

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am finding

you are finding

he/she/it is finding

we are finding

they are finding

you are finding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was finding

you were finding

he/she/it was finding

we were finding

they were finding

you were finding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be finding

you will be finding

he/she/it will be finding

we will be finding

they will be finding

you will be finding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been finding

you have been finding

he/she/it has been finding

we have been finding

they have been finding

you have been finding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been finding

you had been finding

he/she/it had been finding

we had been finding

they had been finding

you had been finding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been finding

you will have been finding

he/she/it will have been finding

we will have been finding

they will have been finding

you will have been finding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would find

you would find

he/she/it would find

we would find

they would find

you would find

Conditional perfect

I would have found

you would have found

he/she/it would have found

we would have found

they would have found

you would have found

Conditional present progressive

I would be finding

you would be finding

he/she/it would be finding

we would be finding

they would be finding

you would be finding

Conditional perfect progressive

I would have been finding

you would have been finding

he/she/it would have been finding

we would have been finding

they would have been finding

you would have been finding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you find

we Let’s find

you find

Negative
Negatívny

you don’t find

we don’t find

you don’t find