+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso foretell

predpovedať, veštiť

Infinitive foretellC2
Past Simple foretold
Past Participle foretold

put – put – put

Nepravidelné sloveso foretell

Vety s nepravidelným slovesom foretell

1. Forma: Sloveso foretell – prítomný čas jednoduchý

In her book the scientist foretells epidemics of diseases unthought of before.

V jej knihe vedec predpovedá epidémie chorôb, o ktorých sa predtým nevedelo.

2. Forma: sloveso foretold – minulý čas jednoduchý

Do you really believe that the woman foretold your future? You must be nuts!

Skutočne tomu veríš, že tá žena ti vyveštila budúcnosť? Musíš byť nepríčetná!

3. Forma: sloveso foretold – minulé príčastie

That woman has foretold what would happen in my life on several occasions.

Tá žena mi predpovedala, čo by sa stalo pri viacerých príležitostiach v mojom živote

4. Forma: sloveso foretelling – prítomný čas priebehový

I do not pretend to Katie’s genius for foretelling and guessing.

Nepredstieram, že Katie je genius v predpovedaní a hádaní.

Definícia nepravidelného slovesa foretell

Anglicky

VERB

foretold, foretell·ing.

  • predict (the future or a future event).
  • „a seer had foretold that the earl would assume the throne“

Slovensky

Sloveso

predpovedať.

  • predpovedať (budúcnosť alebo budúcu udalosť).
  • „veštec predpovedal, že gróf by prevzal trón“

Synonymá slovesa foretell

anticipate augur foreshadow
portend prefigure presage
prophesy signify declare

Antonymá slovesa foretell

conceal estimate guess

Časovanie nepravidelného slovesa foretell

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I foretell

you foretell

he/she/it foretells

we foretell

they foretell

you foretell

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I foretold

you foretold

he/she/it foretold

we foretold

they foretold

you foretold

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will foretell

you will foretell

he/she/it will foretell

we will foretell

they will foretell

you will foretell

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have foretold

you have foretold

he/she/it has foretold

we have foretold

they have foretold

you have foretold

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had foretold

you had foretold

he/she/it had foretold

we had foretold

they had foretold

you had foretold

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have foretold

you will have foretold

he/she/it will have foretold

we will have foretold

they will have foretold

you will have foretold

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am foretelling

you are foretelling

he/she/it is foretelling

we are foretelling

they are foretelling

you are foretelling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was foretelling

you were foretelling

he/she/it was foretelling

we were foretelling

they were foretelling

you were foretelling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be foretelling

you will be foretelling

he/she/it will be foretelling

we will be foretelling

they will be foretelling

you will be foretelling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been foretelling

you have been foretelling

he/she/it has been foretelling

we have been foretelling

they have been foretelling

you have been foretelling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been foretelling

you had been foretelling

he/she/it had been foretelling

we had been foretelling

they had been foretelling

you had been foretelling

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been foretelling

you will have been foretelling

he/she/it will have been foretelling

we will have been foretelling

they will have been foretelling

you will have been foretelling

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would foretell

you would foretell

he/she/it would foretell

we would foretell

they would foretell

you would foretell

Conditional perfect

I would have foretold

you would have foretold

he/she/it would have foretold

we would have foretold

they would have foretold

you would have foretold

Conditional present progressive

I would be foretelling

you would be foretelling

he/she/it would be foretelling

we would be foretelling

they would be foretelling

you would be foretelling

Conditional perfect progressive

I would have been foretelling

you would have been foretelling

he/she/it would have been foretelling

we would have been foretelling

they would have been foretelling

you would have been foretelling

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you foretell

we Let’s foretell

you foretell

Negative
Negatívny

you don’t foretell

we don’t foretell

you don’t foretell