+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso freeze

zamrznúť, zmraziť, vymrznúť

Infinitive freezeB1
Past Simple froze
Past Participle frozen

put – put – put

Nepravidelné sloveso freeze

Vety s nepravidelným slovesom freeze

1. Forma: Sloveso freeze – prítomný čas jednoduchý

If such low temperatures persist, the lake may freeze.

Ak takéto nízke teploty pretrvajú, jazero môže zamrznúť.

2. Forma: sloveso froze – minulý čas jednoduchý

Two tourists froze to death in the mountains.

Dvaja turisti umrzli v horách k smrti.

3. Forma: sloveso frozen – minulé príčastie

Look! The river has frozen!

Pozri! Rieka zmrzla!

4. Forma: sloveso freezing – prítomný čas priebehový

It must be minus 15 degrees today! I am freezing.

Dnes musí byť minus 15 stupňov! Mrznem!

Definícia nepravidelného slovesa freeze

Anglicky

VERB

froze, frozen, freez·ing.

  • turn or be turned into ice or another solid as a result of extreme cold.
  • „in the winter the milk froze“
  • store (something) at a very low temperature in order to preserve it.
  • „the cake can be frozen“

Slovensky

Sloveso

zamrznúť.

  • otáčať alebo zmeniť na ľad alebo inú pevnú látku v dôsledku extrémneho chladu.
  • „v zime mlieko zmrzlo“
  • skladovať (niečo) pri veľmi nízkej teplote, aby sa to zachovalo.
  • „koláč môže byť zmrazený“

Synonymá slovesa freeze (vo význame „make cold enough to become solid“)

chill refrigerate frost

Synonymá slovesa freeze (vo význame „stop“)

fix hold up suspend

Antonymá slovesa freeze (vo význame „make cold enough to become solid“)

heat warm liquefy

Antonymá slovesa freeze (vo význame „stop“)

continue encourage hearten

Časovanie nepravidelného slovesa freeze

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I freeze

you freeze

he/she/it freezes

we freeze

they freeze

you freeze

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I froze

you froze

he/she/it froze

we froze

they froze

you froze

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will freeze

you will freeze

he/she/it will freeze

we will freeze

they will freeze

you will freeze

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have frozen

you have frozen

he/she/it has frozen

we have frozen

they have frozen

you have frozen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had frozen

you had frozen

he/she/it had frozen

we had frozen

they had frozen

you had frozen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have frozen

you will have frozen

he/she/it will have frozen

we will have frozen

they will have frozen

you will have frozen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am freezing

you are freezing

he/she/it is freezing

we are freezing

they are freezing

you are freezing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was freezing

you were freezing

he/she/it was freezing

we were freezing

they were freezing

you were freezing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be freezing

you will be freezing

he/she/it will be freezing

we will be freezing

they will be freezing

you will be freezing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been freezing

you have been freezing

he/she/it has been freezing

we have been freezing

they have been freezing

you have been freezing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been freezing

you had been freezing

he/she/it had been freezing

we had been freezing

they had been freezing

you had been freezing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been freezing

you will have been freezing

he/she/it will have been freezing

we will have been freezing

they will have been freezing

you will have been freezing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would freeze

you would freeze

he/she/it would freeze

we would freeze

they would freeze

you would freeze

Conditional perfect

I would have frozen

you would have frozen

he/she/it would have frozen

we would have frozen

they would have frozen

you would have frozen

Conditional present progressive

I would be freezing

you would be freezing

he/she/it would be freezing

we would be freezing

they would be freezing

you would be freezing

Conditional perfect progressive

I would have been freezing

you would have been freezing

he/she/it would have been freezing

we would have been freezing

they would have been freezing

you would have been freezing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you freeze

we Let’s freeze

you freeze

Negative
Negatívny

you don’t freeze

we don’t freeze

you don’t freeze