+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso give

dať, poskytovať

Infinitive giveA2
Past Simple gave
Past Participle given

put – put – put

Nepravidelné sloveso give

Vety s nepravidelným slovesom give

1. Forma: Sloveso give – prítomný čas jednoduchý

My husband never gives me flowers or perfume. I only get books from him.

Môj manžel mi nikdy nedáva kvety alebo parfém. Dostávam od neho iba knihy.

I don’t think their marriage will last. I give them three years.

Nemyslím si, že ich manželstvo potrvá dlho. Dávam im tri roky.

2. Forma: sloveso gave – minulý čas jednoduchý

Who gave you this book?

Kto ti dal túto knihu?

3. Forma: sloveso given – minulé príčastie

I´ve never given you any reason to think I am in love with you.

Nikdy som ti nedal dôvod, aby si si myslel, že som do teba zamilovaný/á.

4. Forma: sloveso giving – prítomný čas priebehový

I am giving you the last chance to tell the truth or I´ll call the police.

Dávam ti poslednú šancu povedať pravdu alebo zavolám políciu.

 

Definícia nepravidelného slovesa give

Anglicky

VERB

(used with object), gave, given, giv·ing.

  • to present voluntarily and without expecting compensation; bestow:
  • to give a birthday present to someone.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), dať, dávať.

  • prezentovať dobrovoľne a bez očakávania náhrady; venovať;
  • dať niekomu darček k narodeninám.

 

Synonymá slovesa give (vo význame „contribute, supply, transfer“)

accord allow commit
deliver donate grant

Synonymá slovesa give (vo význame „communicate“)

announce express issue
present put read

Synonymá slovesa give (vo význame „demonstrate, proffer“)

extend indicate offer
produce provide return

Synonymá slovesa give (vo význame „yield, collapse“)

allow devote fail
hand over lend open

Synonymá slovesa give (vo význame „perform action“)

address apply cause
do lead throw

Antonymá slovesa give (vo význame „contribute, supply, transfer“)

deny disallow hold

Antonymá slovesa give (vo význame „communicate“)

keep refrain repress

Antonymá slovesa give (vo význame „demonstrate, proffer“)

conceal hide take

Antonymá slovesa give (vo význame „yield, collapse“)

finish keep refuse

Antonymá slovesa give (vo význame „perform action“)

destroy pass ruin

Časovanie nepravidelného slovesa give

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I give

you give

he/she/it gives

we give

they give

you give

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I gave

you gave

he/she/it gave

we gave

they gave

you gave

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will give

you will give

he/she/it will give

we will give

they will give

you will give

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have given

you have given

he/she/it has given

we have given

they have given

you have given

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had given

you had given

he/she/it had given

we had given

they had given

you had given

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have given

you will have given

he/she/it will have given

we will have given

they will have given

you will have given

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am giving

you are giving

he/she/it is giving

we are giving

they are giving

you are giving

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was giving

you were giving

he/she/it was giving

we were giving

they were giving

you were giving

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be giving

you will be giving

he/she/it will be giving

we will be giving

they will be giving

you will be giving

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been giving

you have been giving

he/she/it has been giving

we have been giving

they have been giving

you have been giving

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been giving

you had been giving

he/she/it had been giving

we had been giving

they had been giving

you had been giving

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been giving

you will have been giving

he/she/it will have been giving

we will have been giving

hey will have been giving

you will have been giving

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would give

you would give

he/she/it would give

we would give

they would give

you would give

Conditional perfect

I would have given

you would have given

he/she/it would have given

we would have given

they would have given

you would have given

Conditional present progressive

I would be giving

you would be giving

he/she/it would be giving

we would be giving

they would be giving

you would be giving

Conditional perfect progressive

I would have been giving

you would have been giving

he/she/it would have been giving

we would have been giving

they would have been giving

you would have been giving

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you give

we Let’s give

you give

Negative
Negatívny

you don’t give

we don’t give

you don’t give