+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso keep

zachovať, udržovať, držať, ponechať

Infinitive keepA2
Past Simple kept
Past Participle kept

put – put – put

Nepravidelné sloveso keep

Vety s nepravidelným slovesom keep

1. Forma: Sloveso keep – prítomný čas jednoduchý

We keep the the tools in that shed in the corner of the garden.

Náradie udržujeme (ponechávame) v tamtej kôlni v rohu záhrady.

2. Forma: sloveso kept – minulý čas jednoduchý

I kept my fingers crossed for you.

Držal som ti palce.

3. Forma: sloveso kept– minulé príčastie

I´ve always kept a pile of papers on my bedside table.

Vždy som si držal hromadu papierov na nočnom stolíku.

4. Forma: sloveso keeping – prítomný čas priebehový

Are you keeping the old pictures?

Ponechávaš si staré fotky?

Definícia nepravidelného slovesa keep

Anglicky

VERB

(used with object), kept, keep·ing.

  • to hold or retain in one’s possession; hold as one’s own:
  • If you like it, keep it.
  • Keep the change.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), zachovať.

  • Zachovať alebo držať vo svojom vlastníctve; držať ako svoje vlastné:
  •  Ak sa vám to páči, nechajte si to.
  • Nechajte si drobné.

Synonymá slovesa keep (vo význame „hold, maintain“)

carry conduct control
enjoy have manage

Synonymá slovesa keep (vo význame „tend; provide for“)

conduct continue maintain
operate protect run

Synonymá slovesa keep (vo význame „prevent“)

block check control
delay limit stop

Synonymá slovesa keep (vo význame „commemorate; pay attention to“)

hold perform bless

Antonymá slovesa keep (vo význame „hold, maintain“)

displace fail hurt

Antonymá slovesa keep (vo význame „tend; provide for“)

cease discontinue stop

Antonymá slovesa keep (vo význame „prevent“)

advance allow let go

Antonymá slovesa keep (vo význame „commemorate; pay attention to“)

halt stop blame

Časovanie nepravidelného slovesa keep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I keep

you keep

he/she/it keeps

we keep

they keep

you keep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I kept

you kept

he/she/it kept

we kept

they kept

you kept

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will keep

you will keep

he/she/it will keep

we will keep

they will keep

you will keep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have kept

you have kept

he/she/it has kept

we have kept

they have kept

you have kept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had kept

you had kept

he/she/it had kept

we had kept

they had kept

you had kept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have kept

you will have kept

he/she/it will have kept

we will have kept

they will have kept

you will have kept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am keeping

you are keeping

he/she/it is keeping

we are keeping

they are keeping

you are keeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was keeping

you were keeping

he/she/it was keeping

we were keeping

they were keeping

you were keeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be keeping

you will be keeping

he/she/it will be keeping

we will be keeping

they will be keeping

you will be keeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been keeping

you have been keeping

he/she/it has been keeping

we have been keeping

they have been keeping

you have been keeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been keeping

you had been keeping

he/she/it had been keeping

we had been keeping

they had been keeping

you had been keeping

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been keeping

you will have been keeping

he/she/it will have been keeping

we will have been keeping

they will have been keeping

you will have been keeping

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would keep

you would keep

he/she/it would keep

we would keep

they would keep

you would keep

Conditional perfect

I would have kept

you would have kept

he/she/it would have kept

we would have kept

they would have kept

you would have kept

Conditional present progressive

I would be keeping

you would be keeping

he/she/it would be keeping

we would be keeping

they would be keeping

you would be keeping

Conditional perfect progressive

I would have been keeping

you would have been keeping

he/she/it would have been keeping

we would have been keeping

they would have been keeping

you would have been keeping

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you keep

we Let’s keep

you keep

Negative
Negatívny

you don’t keep

we don’t keep

you don’t keep