+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso kneel

kľačať

Infinitive kneelB2
Past Simple knelt; kneeled
Past Participle knelt; kneeled

put – put – put

Nepravidelné sloveso kneel

Vety s nepravidelným slovesom kneel

1. Forma: Sloveso kneel – prítomný čas jednoduchý

This woman kneels in front of the altar every day.

Táto žena každý deň kľačí pred oltárom.

2. Forma: sloveso knelt; kneeled – minulý čas jednoduchý

Samuel knelt in front of Emma and proposed.

Samuel si kľakol pred Emmu a požiadal ju o ruku.

3. Forma: sloveso knelt; kneeled – minulé príčastie

I have never knelt in front of anyone and I am not going to.

Nikdy predtým som si pred nikoho nekľakol a nehodlám tak urobiť.

4. Forma: sloveso kneeling – prítomný čas priebehový

Why are you kneeling? Stand up.

Prečo kľačíš? Postav sa.

Definícia nepravidelného slovesa kneel

Anglicky

VERB

knelt; kneeled, kneel·ing.

  • be in a position in which the body is supported by a knee or the knees, as when praying or showing submission.
  • „they knelt down and prayed“

Slovensky

Sloveso

priniesť.

  • byť v polohe, v ktorej je telo podopreté kolenom alebo kolenami, ako pri modlitbe alebo pri odovzdávaní.
  • „pokľakli a modlili sa“

Synonymá slovesa kneel 

bow curtsey genuflect

Antonymá slovesa kneel 

rise

Časovanie nepravidelného slovesa kneel

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I kneel

you kneel

he/she/it kneels

we kneel

they kneel

you kneel

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I knelt; kneeled

you knelt; kneeled

he/she/it knelt; kneeled

we knelt; kneeled

they knelt; kneeled

you knelt; kneeled

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will kneel

you will kneel

he/she/it will kneel

we will kneel

they will kneel

you will kneel

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have knelt; kneeled

you have knelt; kneeled

he/she/it has knelt; kneeled

we have knelt; kneeled

they have knelt; kneeled

you have knelt; kneeled

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had knelt; kneeled

you had knelt; kneeled

he/she/it had knelt; kneeled

we had knelt; kneeled

they had knelt; kneeled

you had knelt; kneeled

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have knelt; kneeled

you will have knelt; kneeled

he/she/it will have knelt; kneeled

we will have knelt; kneeled

they will have knelt; kneeled

you will have knelt; kneeled

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am kneeling

you are kneeling

he/she/it is kneeling

we are kneeling

they are kneeling

you are kneeling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was kneeling

you were kneeling

he/she/it was kneeling

we were kneeling

they were kneeling

you were kneeling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be kneeling

you will be kneeling

he/she/it will be kneeling

we will be kneeling

they will be kneeling

you will be kneeling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been kneeling

you have been kneeling

he/she/it has been kneeling

we have been kneeling

they have been kneeling

you have been kneeling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been kneeling

you had been kneeling

he/she/it had been kneeling

we had been kneeling

they had been kneeling

you had been kneeling

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been kneeling

you will have been kneeling

he/she/it will have been kneeling

we will have been kneeling

they will have been kneeling

you will have been kneeling

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would kneel

you would kneel

he/she/it would kneel

we would kneel

they would kneel

you would kneel

Conditional perfect

I would have knelt; kneeled

you would have knelt; kneeled

he/she/it would have knelt; kneeled

we would have knelt; kneeled

they would have knelt; kneeled

you would have knelt; kneeled

Conditional present progressive

I would be kneeling

you would be kneeling

he/she/it would be kneeling

we would be kneeling

they would be kneeling

you would be kneeling

Conditional perfect progressive

I would have been kneeling

you would have been kneeling

he/she/it would have been kneeling

we would have been kneeling

they would have been kneeling

you would have been kneeling

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you kneel

we Let’s kneel

you kneel

Negative
Negatívny

you don’t kneel

we don’t kneel

you don’t kneel