+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso lead

viesť, sprevádzať, smerovať

Infinitive leadB2
Past Simple led
Past Participle led

put – put – put

Nepravidelné sloveso lead

Vety s nepravidelným slovesom lead

1. Forma: Sloveso lead – prítomný čas jednoduchý

This steep path leads towards a viewing platform.

Táto strmá cesta vedie k pozorovacej plošine.

At the end of the hall there are steps which lead to the living room.

Na konci chodby sú schody, ktoré vedú do obývačky.

2. Forma: sloveso led – minulý čas jednoduchý

She led a glamorous life but later her rich and famous friends turned away from her and she died in poverty.

Viedla očarujúci život, ale neskôr sa jej bohatí a slávni priatelia od nej odvrátili a ona zomrela v chudobe.

The boy led us up a narrow path to a hut surrounded by trees.

Chlapec nás zaviedol k úzkej ceste k chatke obklopenej stromami.

3. Forma: sloveso led – minulé príčastie

My sister has always led a quiet life and she doesn’t want to change it.

Moja sestra vždy viedla pokojný život a nechce to zmeniť.

4. Forma: sloveso leading – prítomný čas priebehový

The city is leading a new social campaign against drunk drivers.

Mesto vedie novú spoločenskú kampaň proti opitým vodičom.

Definícia nepravidelného slovesa lead

Anglicky

VERB

(used with object), led, lead·ing.

  • to go before or with to show the way; conduct or escort:
  • to lead a group on a cross-country hike.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), viesť.

  • ísť pred alebo spolu s niekým, ukazovať cestu; viesť alebo sprevádzať:
  • viesť skupinu počas výletu v prírode.

Synonymá slovesa lead (vo význame „guide physically“)

attend drive force
get manage see

Synonymá slovesa lead (vo význame „guide mentally; influence“)

bring contribute draw
head introduce manage

Synonymá slovesa lead (vo význame „surpass“)

exceed excel outdo

Antonymá slovesa lead (vo význame „guide physically“)

discourage ignore neglect

Antonymá slovesa lead (vo význame „guide mentally; influence“)

refuse shun take

Antonymá slovesa lead (vo význame „surpass“)

be inferior fail lose

Časovanie nepravidelného slovesa lead

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I lead

you lead

he/she/it leads

we lead

they lead

you lead

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I led

you led

he/she/it led

we led

they led

you led

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will lead

you will lead

he/she/it will lead

we will lead

they will lead

you will lead

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have led

you have led

he/she/it has led

we have led

they have led

you have led

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had led

you had led

he/she/it had led

we had led

they had led

you had led

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have led

you will have led

he/she/it will have led

we will have led

they will have led

you will have led

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am leading

you are leading

he/she/it is leading

we are leading

they are leading

you are leading

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was leading

you were leading

he/she/it was leading

we were leading

they were leading

you were leading

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be leading

you will be leading

he/she/it will be leading

we will be leading

they will be leading

you will be leading

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been leading

you have been leading

he/she/it has been leading

we have been leading

they have been leading

you have been leading

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been leading

you had been leading

he/she/it had been leading

we had been leading

they had been leading

you had been leading

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been leading

you will have been leading

he/she/it will have been leading

we will have been leading

they will have been leading

you will have been leading

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would lead

you would lead

he/she/it would lead

we would lead

they would lead

you would lead

Conditional perfect

I would have led

you would have led

he/she/it would have led

we would have led

they would have led

you would have led

Conditional present progressive

I would be leading

you would be leading

he/she/it would be leading

we would be leading

they would be leading

you would be leading

Conditional perfect progressive

I would have been leading

you would have been leading

he/she/it would have been leading

we would have been leading

they would have been leading

you would have been leading

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you lead

we Let’s lead

you lead

Negative
Negatívny

you don’t lead

we don’t lead

you don’t lead