+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso read

čítať, prečítať

Infinitive readA2
Past Simple read
Past Participle read

put – put – put

Nepravidelné sloveso read

Vety s nepravidelným slovesom read

1. Forma: Sloveso read – prítomný čas jednoduchý

Emma reads a lot for a nine-year-old.

Ema veľa číta na deväťročnú.

I only read women´s magazines.

Ja čítam iba ženské časopisy.

2. Forma: sloveso read – minulý čas jednoduchý

Laura got furious when she read my comment under her photo.

Laura zúrila, keď prečítala môj komentár pod jej fotkou.

3. Forma: sloveso read – minulé príčastie

Can I keep your book until next weekend? I haven’t read it yet.

Môžem si ponechať tvoju knihu do budúceho víkendu? Ešte som ju nečítal/a.

4. Forma: sloveso reading – prítomný čas priebehový

I am reading a new book now.

Práve čítam novú knihu.

Definícia nepravidelného slovesa read

Anglicky

VERB

(used with object), read, read·ing.

  • to look at carefully so as to understand the meaning of (something written, printed, etc.):
  • to read a book;
  • to read music.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), čítať.

  • pozerať sa pozorne a chápať význam niečoho (niečo napísané, vytlačené, atď.):
  • prečítať knihu;
  • čítať noty

Synonymá slovesa read (vo význame „look at and understand written word“)

gather interpret know
learn refer to scan

Synonymá slovesa read (vo význame „express, state“)

announce deliver display
explain hold recite

Antonymá slovesa read (vo význame „look at and understand written word“)

forget ignore misinterpret

Antonymá slovesa read (vo význame „express, state“)

abandon be quiet conceal

Časovanie nepravidelného slovesa read

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I read

you read

he/she/it reads

we read

they read

you read

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I read

you read

he/she/it read

we read

they read

you read

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will read

you will read

he/she/it will read

we will read

they will read

you will read

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have read

you have read

he/she/it has read

we have read

they have read

you have read

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had read

you had read

he/she/it had read

we had read

they had read

you had read

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have read

you will have read

he/she/it will have read

we will have read

they will have read

you will have read

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am reading

you are reading

he/she/it is reading

we are reading

they are reading

you are reading

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was reading

you were reading

he/she/it was reading

we were reading

they were reading

you were reading

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be reading

you will be reading

he/she/it will be reading

we will be reading

they will be reading

you will be reading

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been reading

you have been reading

he/she/it has been reading

we have been reading

they have been reading

you have been reading

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been reading

you had been reading

he/she/it had been reading

we had been reading

they had been reading

you had been reading

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been reading

you will have been reading

he/she/it will have been reading

we will have been reading

they will have been reading

you will have been reading

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would read

you would read

he/she/it would read

we would read

they would read

you would read

Conditional perfect

I would have read

you would have read

he/she/it would have read

we would have read

they would have read

you would have read

Conditional present progressive

I would be reading

you would be reading

he/she/it would be reading

we would be reading

they would be reading

you would be reading

Conditional perfect progressive

I would have been reading

you would have been reading

he/she/it would have been reading

we would have been reading

they would have been reading

you would have been reading

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you read

we Let’s read

you read

Negative
Negatívny

you don’t read

we don’t read

you don’t read