+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso say

povedať, hovoriť, vravieť

Infinitive sayA2
Past Simple said
Past Participle said

put – put – put

Nepravidelné sloveso say

Vety s nepravidelným slovesom say

1. Forma: Sloveso say – prítomný čas jednoduchý

When I say “no” it means “no”.

Keď poviem „nie“ znamená to „nie“.

Andrea says she doesn’t want to go with us.

Andrea hovorí, že nechce ísť s nami.

2. Forma: sloveso said – minulý čas jednoduchý

You´re supposed to work with me? Who said so?

Mal/mali by ste so mnou pracovať? Kto to povedal?

3. Forma: sloveso said – minulé príčastie

I think Laura doesn’t like my idea but she hasn’t said anything yet.

Myslím si, že Laure sa nepáči môj nápad, ale zatiaľ nič nepovedala.

4. Forma: sloveso saying – prítomný čas priebehový

Are you listening to what I´m saying?

Počúvaš, čo ti hovorím?

Definícia nepravidelného slovesa say

Anglicky

VERB

(used with object), said, say·ing.

  • to utter or pronounce; speak:
  • What did you say? I said “Hello!”.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), povedať.

  • vyjadriť alebo vysloviť; rozprávať:
  • Čo si hovoril? Povedal som: „Ahoj!“.

Synonymá slovesa say (vo význame „make declaration“)

add announce answer
speak claim mention
declare deliver disclose
tell reply respond

Antonymá slovesa say (vo význame „make declaration“)

ask be quiet deny

 

Časovanie nepravidelného slovesa say

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I say

you say

he/she/it says

we say

they say

you say

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I said

you said

he/she/it said

we said

they said

you said

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will say

you will say

he/she/it will say

we will say

they will say

you will say

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have said

you have said

he/she/it has said

we have said

they have said

you have said

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had said

you had said

he/she/it had said

we had said

they had said 

you had said

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have said

you will have said

he/she/it will have said

we will have said

they will have said

you will have said

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am saying

you are saying

he/she/it is saying

we are saying

they are saying

you are saying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was saying

you were saying

he/she/it was saying

we were saying

they were saying

you were saying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be saying

you will be saying

he/she/it will be saying

we will be saying

they will be saying

you will be saying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been saying

you have been saying

he/she/it has been saying

we have been saying

they have been saying

you have been saying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been saying

you had been saying

he/she/it had been saying

we had been saying

they had been saying

you had been saying

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been saying

you will have been saying

he/she/it will have been saying

we will have been saying

they will have been saying

you will have been saying

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would say

you would say

he/she/it would say

we would say

they would say

you would say

Conditional perfect

I would have said

you would have said

he/she/it would have said

we would have said

they would have said

you would have said

Conditional present progressive

I would be saying

you would be saying

he/she/it would be saying

we would be saying

they would be saying

you would be saying

Conditional perfect progressive

I would have been saying

you would have been saying

he/she/it would have been saying

we would have been saying

they would have been saying

you would have been saying

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you say

we Let’s say

you say

Negative
Negatívny

you don’t say

we don’t say

you don’t say