+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso seek

usilovať, hľadať, vyhľadávať

Infinitive seekB2
Past Simple sought
Past Participle sought

put – put – put

Nepravidelné sloveso seek

Vety s nepravidelným slovesom seek

1. Forma: Sloveso seek – prítomný čas jednoduchý

Some companies turn down applications of graduates who seek jobs for the first time and don’t have any experience.

Niektoré firmy odmietajú žiadosti absolventov, ktorí si po prvýkrát hľadajú zamestnanie a nemajú žiadne skúsenosti.

2. Forma: sloveso sought – minulý čas jednoduchý

The victims of the regime sought refuge in the neighboring countries.

Obete režimu hľadali útočisko v susedných krajinách.

3. Forma: sloveso sought– minulé príčastie

I have never sought help outside the family.

Nikdy som nevyhľadával pomoc mimo rodiny.

4. Forma: sloveso seeking – prítomný čas priebehový

We´re seeking volunteers to participate in an international project.

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia medzinárodného projektu.

Definícia nepravidelného slovesa seek

Anglicky

VERB

(used with object), sought, seek·ing.

  • to go in search or quest of:
  • to seek the truth.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), usilovať.

  • ísť hľadať alebo na výpravu za niečim:
  • hľadať pravdu

Synonymá slovesa seek (vo význame „look for“)

explore follow investigate

Synonymá slovesa seek (vo význame „try, attempt“)

offer pursue undertake

Synonymá slovesa seek (vo význame „ask, inquire“)

request solicit beg

Antonymá slovesa seek (vo význame „look for“)

ignore shun answer

Antonymá slovesa seek (vo význame „try, attempt“)

be idle forget laze

Antonymá slovesa seek (vo význame „ask, inquire“)

answer find neglect

Časovanie nepravidelného slovesa seek

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I seek

you seek

he/she/it seeks

we seek

they seek

you seek

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sought

you sought

he/she/it sought

we sought

they sought

you sought

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will seek

you will seek

he/she/it will seek

we will seek

they will seek

you will seek

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sought

you have sought

he/she/it has sought

we have sought

they have sought

you have sought

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sought

you had sought

he/she/it had sought

we had sought

they had sought

you had sought

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sought

you will have sought

he/she/it will have sought

we will have sought

they will have sought

you will have sought

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am seeking

you are seeking

he/she/it is seeking

we are seeking

they are seeking

you are seeking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was seeking

you were seeking

he/she/it was seeking

we were seeking

they were seeking

you were seeking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be seeking

you will be seeking

he/she/it will be seeking

we will be seeking

they will be seeking

you will be seeking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been seeking

you have been seeking

he/she/it has been seeking

we have been seeking

they have been seeking

you have been seeking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been seeking

you had been seeking

he/she/it had been seeking

we had been seeking

they had been seeking

you had been seeking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been seeking

you will have been seeking

he/she/it will have been seeking

we will have been seeking

they will have been seeking

you will have been seeking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would seek

you would seek

he/she/it would seek

we would seek

they would seek

you would seek

Conditional perfect

I would have sought

you would have sought

he/she/it would have sought

we would have sought

they would have sought

you would have sought

Conditional present progressive

I would be seeking

you would be seeking

he/she/it would be seeking

we would be seeking

they would be seeking

you would be seeking

Conditional perfect progressive

I would have been seeking

you would have been seeking

he/she/it would have been seeking

we would have been seeking

they would have been seeking

you would have been seeking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you seek

we Let’s seek

you seek

Negative
Negatívny

you don’t seek

we don’t seek

you don’t seek