+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso shut

zavrieť, uzavrieť

Infinitive shutA2
Past Simple shut
Past Participle shut

put – put – put

Nepravidelné sloveso shut

Vety s nepravidelným slovesom shut

1. Forma: Sloveso shut – prítomný čas jednoduchý

The vendors shut the animals in cages and give them hardly anything to eat.

Predajcovia zatvárajú zvieratá do klietok a nedávajú im takmer nič, čo by mohli jesť.

2. Forma: sloveso shut – minulý čas jednoduchý

I shut the window because I was cold.

Zatvorila som okno, pretože mi bola zima.

3. Forma: sloveso shut – minulé príčastie

The headmaster has always shut his eyes to the misbehavior of students from rich families.

Riaditeľ vždy zavieral oči pred zlým správaním študentov z bohatých rodín.

4. Forma: sloveso shutting – prítomný čas priebehový

Mind your fingers, Martin. I am shutting the door.

Pozor na prsty, Martin. Zatváram dvere.

Definícia nepravidelného slovesa shut

Anglicky

VERB

(used with object), shut, shut·ting.

  •  to put (a door, cover, etc.) in position to close or obstruct.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), zatvoriť.

  • dať (dvere, kryt, atď.) do uzavretej polohy alebo umiestniť ako prekážku

Synonymá slovesa shut (vo význame „close“)

bar lock push

Antonymá slovesa shut (vo význame „close“)

loosen open unfasten

Časovanie nepravidelného slovesa shut

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I shut

you shut

he/she/it shuts

we shut

they shut

you shut

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I shut

you shut

he/she/it shut

we shut

they shut

you shut

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will shut

you will shut

he/she/it will shut

we will shut

they will shut

you will shut

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shut

you have shut

he/she/it has shut

we have shut

they have shut

you have shut

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shut

you had shut

he/she/it had shut

we had shut

they had shut

you had shut

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shut

you will have shut

he/she/it will have shut

we will have shut

they will have shut

you will have shut

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am shutting

you are shutting

he/she/it is shutting

we are shutting

they are shutting

you are shutting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was shutting

you were shutting

he/she/it was shutting

we were shutting

they were shutting

you were shutting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be shutting

you will be shutting

he/she/it will be shutting

we will be shutting

they will be shutting

you will be shutting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been shutting

you have been shutting

he/she/it has been shutting

we have been shutting

they have been shutting

you have been shutting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been shutting

you had been shutting

he/she/it had been shutting

we had been shutting

they had been shutting

you had been shutting

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been shutting

you will have been shutting

he/she/it will have been shutting

we will have been shutting

they will have been shutting

you will have been shutting

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would shut

you would shut

he/she/it would shut

we would shut

they would shut

you would shut

Conditional perfect

I would have shut

you would have shut

he/she/it would have shut

we would have shut

they would have shut

you would have shut

Conditional present progressive

I would be shutting

you would be shutting

he/she/it would be shutting

we would be shutting

they would be shutting

you would be shutting

Conditional perfect progressive

I would have been shutting

you would have been shutting

he/she/it would have been shutting

we would have been shutting

they would have been shutting

you would have been shutting

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you shut

we Let’s shut

you shut

Negative
Negatívny

you don’t shut

we don’t shut

you don’t shut