+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso slay

zavraždiť, zabiť

Infinitive slayC2
Past Simple slew
Past Participle slain

put – put – put

Nepravidelné sloveso slay

Vety s nepravidelným slovesom slay

1. Forma: Sloveso slay – prítomný čas jednoduchý

At the end the brave knight slays the dragon and saves the village.

Nakoniec statný rytier zabije draka a zachráni dedinu.

2. Forma: sloveso slew – minulý čas jednoduchý

He slew the dragon three times.

Zabil draka trikrát.

3. Forma: sloveso slain – minulé príčastie

Fortunately there had been no sign of slain deer or wild dogs.

Našťastie tu nebol žiaden náznak zabitého jeleňa alebo divých psov.

4. Forma: sloveso slaying – prítomný čas priebehový

Huge rats roamed the streets slaying then devouring their victims.

Obrovské potkany sa potuľovali po uliciach zabíjajúc a hltajúc ich korisť.

Definícia nepravidelného slovesa slay

Anglicky

VERB

slew, slain, slay·ing.

  • kill (a person or animal) in a violent way.
  • „St Michael slew the dragon“

Slovensky

Sloveso

zavraždiť.

  • násilným spôsobom zabiť (osobu alebo zviera).
  • „St Michael zabil draka“

Synonymá slovesa slay

assassinate butcher destroy
dispatch execute exterminate
massacre murder slaughter

Antonymá slovesa slay 

bear create give birth

Časovanie nepravidelného slovesa slay

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I slay

you slay

he/she/it slays

we slay

they slay

you slay

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slew

you slew

he/she/it slew

we slew

they slew

you slew

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will slay

you will slay

he/she/it will slay

we will slay

they will slay

you will slay

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slain

you have slain

he/she/it has slain

we have slain

they have slain

you have slain

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slain

you had slain

he/she/it had slain

we had slain

they had slain

you had slain

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slain

you will have slain

he/she/it will have slain

we will have slain

they will have slain

you will have slain

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am slaying

you are slaying

he/she/it is slaying

we are slaying

they are slaying

you are slaying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was slaying

you were slaying

he/she/it was slaying

we were slaying

they were slaying

you were slaying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be slaying

you will be slaying

he/she/it will be slaying

we will be slaying

they will be slaying

you will be slaying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been slaying

you have been slaying

he/she/it has been slaying

we have been slaying

they have been slaying

you have been slaying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been slaying

you had been slaying

he/she/it had been slaying

we had been slaying

they had been slaying

you had been slaying

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been slaying

you will have been slaying

he/she/it will have been slaying

we will have been slaying

they will have been slaying

you will have been slaying

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would slay

you would slay

he/she/it would slay

we would slay

they would slay

you would slay

Conditional perfect

I would have slain

you would have slain

he/she/it would have slain

we would have slain

they would have slain

you would have slain

Conditional present progressive

I would be slaying

you would be slaying

he/she/it would be slaying

we would be slaying

they would be slaying

you would be slaying

Conditional perfect progressive

I would have been slaying

you would have been slaying

he/she/it would have been slaying

we would have been slaying

they would have been slaying

you would have been slaying

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you slay

we Let’s slay

you slay

Negative
Negatívny

you don’t slay

we don’t slay

you don’t slay