+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso speak

hovoriť, rozprávať, recitovať

Infinitive speakA2
Past Simple spoke
Past Participle spoken

put – put – put

Nepravidelné sloveso speak

Vety s nepravidelným slovesom speak

1. Forma: Sloveso speak – prítomný čas jednoduchý

He speaks four languages fluently.

On hovorí plynule štyrmi jazykmi.

Your exam results speak for themselves.

Tvoje výsledky skúšky hovoria samé za seba.

2. Forma: sloveso spoke  – minulý čas jednoduchý

I spoke to her on the phone yesterday.

Včera som s ňou hovorila po telefóne.

3. Forma: sloveso spoken – minulé príčastie

I´ve never spoken to our neighbors.

Nikdy som sa nerozprávala s našimi susedmi.

4. Forma: sloveso speaking – prítomný čas priebehový

Who are you speaking to?

S kým hovoríš?

Definícia nepravidelného slovesa speak

Anglicky

VERB

(used without object), spoke, spoken, speak·ing.

  • to utter words or articulate sounds with the ordinary voice; talk:
  • He was too ill to speak.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), hovoriť, rozprávať.

  • prednášať slová alebo zvuky zreteľne, formulované bežným hlasom; rozprávať:
  • Bol príliš chorý na to, aby rozprával.

Synonymá slovesa speak (vo význame „talk“)

chat communicate declare
deliver express say
shout tell voice

Synonymá slovesa speak (vo význame „address; give a lecture“)

argue plead talk

Antonymá slovesa speak (vo význame „talk“)

be quiet hold keep

Antonymá slovesa speak (vo význame „address; give a lecture“)

be quiet listen

Časovanie nepravidelného slovesa speak

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I speak

you speak

he/she/it speaks

we speak

they speak

you speak

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spoke

you spoke

he/she/it spoke

we spoke

they spoke

you spoke

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will speak

you will speak

he/she/it will speak

we will speak

they will speak

you will speak

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spoken

you have spoken

he/she/it has spoken

we have spoken

they have spoken

you have spoken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spoken

you had spoken

he/she/it had spoken

we had spoken

they had spoken

you had spoken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spoken

you will have spoken

he/she/it will have spoken

we will have spoken

they will have spoken

you will have spoken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am speaking

you are speaking

he/she/it is speaking

we are speaking

they are speaking

you are speaking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was speaking

you were speaking

he/she/it was speaking

we were speaking

they were speaking

you were speaking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be speaking

you will be speaking

he/she/it will be speaking

we will be speaking

they will be speaking

you will be speaking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been speaking

you have been speaking

he/she/it has been speaking

we have been speaking

they have been speaking

you have been speaking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been speaking

you had been speaking

he/she/it had been speaking

we had been speaking

they had been speaking

you had been speaking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been speaking

you will have been speaking

he/she/it will have been speaking

we will have been speaking

they will have been speaking

you will have been speaking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would speak

you would speak

he/she/it would speak

we would speak

they would speak

you would speak

Conditional perfect

I would have spoken

you would have spoken

he/she/it would have spoken

we would have spoken

they would have spoken

you would have spoken

Conditional present progressive

I would be speaking

you would be speaking

he/she/it would be speaking

we would be speaking

they would be speaking

you would be speaking

Conditional perfect progressive

I would have been speaking

you would have been speaking

he/she/it would have been speaking

we would have been speaking

they would have been speaking

you would have been speaking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you speak

we Let’s speak

you speak

Negative
Negatívny

you don’t speak

we don’t speak

you don’t speak