+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso spend

stráviť, minúť, plytvať

Infinitive spendA2
Past Simple spent
Past Participle spent

put – put – put

Nepravidelné sloveso spend

Vety s nepravidelným slovesom spend

1. Forma: Sloveso spend – prítomný čas jednoduchý

We spend all our holidays on the beach.

Všetky naše prázdniny trávime na pláži.

Andrea spends a lot of money on clothes.

Andrea míňa vela peňazí na oblečenie.

2. Forma: sloveso spent – minulý čas jednoduchý

I spent the last week of January in the mountains.

Posledný januárový týždeň som strávil/a v horách.

I can´t believe you spent half of your salary on such crap.

Nedokážem tomu uveriť, že si minul polovicu tvojej výplaty na takú hlúposť.

3. Forma: sloveso spent – minulé príčastie

I´ve already spent all my pocket money and it´s only the middle of the month.

Už som minul celé vreckové a to je iba polka mesiaca.

We´ve just spent a weekend with Petra´s parents.

Práve sme strávili víkend s Petrinými rodičmi.

4. Forma: sloveso spending – prítomný čas priebehový

My savings are gone and we´re now spending Lucas´s money.

Moje úspory sú preč a teraz míňame Lukášove peniaze.

Definícia nepravidelného slovesa spend

Anglicky

VERB

(used with object), spent, spend·ing.

  • to pay out, disburse, or expend; dispose of (money, wealth, resources, etc.):
  • resisting the temptation to spend one’s money.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), míňať.

  • vyplatiť, zaplatiť, alebo vynaložiť finančné prostriedky; disponovať (peniazmi, ​​bohatstvom, zdrojmi, atď.):
  • odolať pokušeniu utrácať svoje peniaze.

Synonymá slovesa spend (vo význame „give, pay out“)

allocate consume donate
drop employ give
invest put in use

Synonymá slovesa spend (vo význame „use time; occupy“)

consume devote employ
go put in waste

Antonymá slovesa spend (vo význame „give, pay out“)

build hold keep

Antonymá slovesa spend (vo význame „use time; occupy“)

build create save

Časovanie nepravidelného slovesa spend

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I spend

you spend

he/she/it spends

we spend

they spend

you spend

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spent

you spent

he/she/it spent

we spent

they spent

you spent

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will spend

you will spend

he/she/it will spend

we will spend

they will spend

you will spend

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spent

you have spent

he/she/it has spent

we have spent

they have spent

you have spent

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spent

you had spent

he/she/it had spent

we had spent

they had spent

you had spent

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spent

you will have spent

he/she/it will have spent

we will have spent

they will have spent

you will have spent

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am spending

you are spending

he/she/it is spending

we are spending

they are spending

you are spending

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was spending

you were spending

he/she/it was spending

we were spending

they were spending

you were spending

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be spending

you will be spending

he/she/it will be spending

we will be spending

they will be spending

you will be spending

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been spending

you have been spending

he/she/it has been spending

we have been spending

they have been spending

you have been spending

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been spending

you had been spending

he/she/it had been spending

we had been spending

they had been spending

you had been spending

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been spending

you will have been spending

he/she/it will have been spending

we will have been spending

they will have been spending

you will have been spending

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would spend

you would spend

he/she/it would spend

we would spend

they would spend

you would spend

Conditional perfect

I would have spent

you would have spent

he/she/it would have spent

we would have spent

they would have spent

you would have spent

Conditional present progressive

I would be spending

you would be spending

he/she/it would be spending

we would be spending

they would be spending

you would be spending

Conditional perfect progressive

I would have been spending

you would have been spending

he/she/it would have been spending

we would have been spending

they would have been spending

you would have been spending

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you spend

we Let’s spend

you spend

Negative
Negatívny

you don’t spend

we don’t spend

you don’t spend