+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso stand

stáť, postaviť

Infinitive standA2
Past Simple stood
Past Participle stood

put – put – put

Nepravidelné sloveso stand

Vety s nepravidelným slovesom stand

1. Forma: Sloveso stand – prítomný čas jednoduchý

The sculpture stands on a small pedestal.

Socha stojí na malom podstavci.

2. Forma: sloveso stood – minulý čas jednoduchý

He stood still for half an hour and didn’t sit down until I let him.

Stál ešte pol hodiny a neposadil sa, kým som mu nedovolil.

3. Forma: sloveso stood – minulé príčastie

This monument has always stood in the middle of the park and now they want to move it somewhere else.

Tento pomník stál vždy v strede parku a teraz ho chcú premiestniť niekam inam.

4. Forma: sloveso standing – prítomný čas priebehový

Why are you standing here? Go away!

Prečo tu postávaš? Choď preč!

Look mummy! I am standing on one leg!

Pozri mamička! Stojím na jednej nohe!

Definícia nepravidelného slovesa stand

Anglicky

VERB

(used without object), stood, stand·ing.

  • (of a person) to be in an upright position on the feet.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), stáť.

  • (osoba) sa nachádza vo zvislej polohe na nohách.

Synonymá slovesa stand (vo význame „be or get upright“)

erect locate place
put rise set

Synonymá slovesa stand (vo význame „be in force, exist“)

continue hold last
pause remain rest

Antonymá slovesa stand (vo význame „be or get upright“)

depart displace leave

Antonymá slovesa stand (vo význame „be in force, exist“)

advance go move

Časovanie nepravidelného slovesa stand

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I stand

you stand

he/she/it stands

we stand

they stand

you stand

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I stood

you stood

he/she/it stood

we stood

they stood

you stood

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will stand

you will stand

he/she/it will stand

we will stand

they will stand

you will stand

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have stood

you have stood

he/she/it has stood

we have stood

they have stood

you have stood

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had stood

you had stood

he/she/it had stood

we had stood

they had stood

you had stood

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have stood

you will have stood

he/she/it will have stood

we will have stood

they will have stood

you will have stood

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am standing

you are standing

he/she/it is standing

we are standing

they are standing

you are standing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was standing

you were standing

he/she/it was standing

we were standing

they were standing

you were standing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be standing

you will be standing

he/she/it will be standing

we will be standing

they will be standing

you will be standing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been standing

you have been standing

he/she/it has been standing

we have been standing

they have been standing

you have been standing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been standing

you had been standing

he/she/it had been standing

we had been standing

they had been standing

you had been standing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been standing

you will have been standing

he/she/it will have been standing

we will have been standing

they will have been standing

you will have been standing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would stand

you would stand

he/she/it would stand

we would stand

they would stand

you would stand

Conditional perfect

I would have stood

you would have stood

he/she/it would have stood

we would have stood

they would have stood

you would have stood

Conditional present progressive

I would be standing

you would be standing

he/she/it would be standing

we would be standing

they would be standing

you would be standing

Conditional perfect progressive

I would have been standing

you would have been standing

he/she/it would have been standing

we would have been standing

they would have been standing

you would have been standing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you stand

we Let’s stand

you stand

Negative
Negatívny

you don’t stand

we don’t stand

you don’t stand