+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso sting

bodnúť, uštipnúť, pichnúť, páliť

Infinitive stingC2
Past Simple stung
Past Participle stung

put – put – put

Nepravidelné sloveso sting

Vety s nepravidelným slovesom sting

1. Forma: Sloveso sting – prítomný čas jednoduchý

Bees sting very painfully.

Včely štípu veľmi bolestne.

2. Forma: sloveso stung – minulý čas jednoduchý

No wonder that the bee finally stung you. You´d been teasing it.

Niet divu, že ťa včela nakoniec bodla. Ty si ju dráždil.

3. Forma: sloveso stung – minulé príčastie

This jellyfish has stung me!

Tá medúza ma popálila.

4. Forma: sloveso stinging – prítomný čas priebehový

The smoke is stinging my eyes.

Štípu ma oči z dymu.

Definícia nepravidelného slovesa sting

Anglicky

VERB

stung, sting·ing.

  • wound or pierce with a sting.
  • „she was stung by a jellyfish“

Slovensky

Sloveso

bodnúť.

  • rana alebo prepichnutie bodnutím.
  • „bola uštipnutá medúzou“

Synonymá slovesa sting 

bite hurt inspire
burn injure poke

Antonymá slovesa sting 

aid cure heal

Časovanie nepravidelného slovesa sting

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sting

you sting

he/she/it stings

we sting

they sting

you sting

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I stung

you stung

he/she/it stung

we stung

they stung

you stung

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will sting

you will sting

he/she/it will sting

we will sting

they will sting

you will sting

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have stung

you have stung

he/she/it has stung

we have stung

they have stung

you have stung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had stung

you had stung

he/she/it had stung

we had stung

they had stung

you had stung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have stung

you will have stung

he/she/it will have stung

we will have stung

they will have stung

you will have stung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am stinging

you are stinging

he/she/it is stinging

we are stinging

they are stinging

you are stinging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was stinging

you were stinging

he/she/it was stinging

we were stinging

they were stinging

you were stinging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be stinging

you will be stinging

he/she/it will be stinging

we will be stinging

they will be stinging

you will be stinging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been stinging

you have been stinging

he/she/it has been stinging

we have been stinging

they have been stinging

you have been stinging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been stinging

you had been stinging

he/she/it had been stinging

we had been stinging

they had been stinging

you had been stinging

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been stinging

you will have been stinging

he/she/it will have been stinging

we will have been stinging

they will have been stinging

you will have been stinging

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would sting

you would sting

he/she/it would sting

we would sting

they would sting

you would sting

Conditional perfect

I would have stung

you would have stung

he/she/it would have stung

we would have stung

they would have stung

you would have stung

Conditional present progressive

I would be stinging

you would be stinging

he/she/it would be stinging

we would be stinging

they would be stinging

you would be stinging

Conditional perfect progressive

I would have been stinging

you would have been stinging

he/she/it would have been stinging

we would have been stinging

they would have been stinging

you would have been stinging

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you sting

we Let’s sting

you sting

Negative
Negatívny

you don’t sting

we don’t sting

you don’t sting