+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso sweep

zamiesť, vymiesť

Infinitive sweepB2
Past Simple swept
Past Participle swept

put – put – put

Nepravidelné sloveso sweep

Vety s nepravidelným slovesom sweep

1. Forma: Sloveso sweep – prítomný čas jednoduchý

Who sweeps leaves from the courtyard?

Kto zametá listy z nádvoria?

I do various jobs around the house. I look after the garden, sweep the paths, repair this and that.

Vykonávam viaceré práce okolo domu. Starám sa o záhradu, zametám chodníky, opravujem to a tamto.

2. Forma: sloveso swept – minulý čas jednoduchý

The tornado swept away all the houses north of the river.

Tornado zmietlo všetky domy severne od rieky.

3. Forma: sloveso swept – minulé príčastie

Have you swept the floors yet?

Už si pozmetala podlahy?

4. Forma: sloveso sweeping – prítomný čas priebehový

We are sweeping the castle now.

Teraz zametáme hrad.

Definícia nepravidelného slovesa sweep

Anglicky

VERB

swept, sweep·ing.

  • clean (an area) by brushing away dirt or litter.
  • „I’ve swept the floor“

Slovensky

Sloveso

zamiesť.

  • vyčistiť (oblasť) odstránením nečistôt alebo podstielky.
  • „Zamietla som podlahu“

Synonymá slovesa sweep (vo význame „brush off, away“)

clean clear broom
brush mop tidy

Synonymá slovesa sweep (vo význame „fly, glide“)

pass sail tear

Antonymá slovesa sweep 

dirty

Časovanie nepravidelného slovesa sweep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sweep

you sweep

he/she/it sweeps

we sweep

they sweep

you sweep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I swept

you swept

he/she/it swept

we swept

they swept

you swept

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will sweep

you will sweep

he/she/it will sweep

we will sweep

they will sweep

you will sweep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have swept

you have swept

he/she/it has swept

we have swept

they have swept

you have swept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had swept

you had swept

he/she/it had swept

we had swept

they had swept

you had swept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have swept

you will have swept

he/she/it will have swept

we will have swept

they will have swept

you will have swept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sweeping

you are sweeping

he/she/it is sweeping

we are sweeping

they are sweeping

you are sweeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sweeping

you were sweeping

he/she/it was sweeping

we were sweeping

they were sweeping

you were sweeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sweeping

you will be sweeping

he/she/it will be sweeping

we will be sweeping

they will be sweeping

you will be sweeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been sweeping

you have been sweeping

he/she/it has been sweeping

we have been sweeping

they have been sweeping

you have been sweeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sweeping

you had been sweeping

he/she/it had been sweeping

we had been sweeping

they had been sweeping

you had been sweeping

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been sweeping

you will have been sweeping

he/she/it will have been sweeping

we will have been sweeping

they will have been sweeping

you will have been sweeping

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would sweep

you would sweep

he/she/it would sweep

we would sweep

they would sweep

you would sweep

Conditional perfect

I would have swept

you would have swept

he/she/it would have swept

we would have swept

they would have swept

you would have swept

Conditional present progressive

I would be sweeping

you would be sweeping

he/she/it would be sweeping

we would be sweeping

they would be sweeping

you would be sweeping

Conditional perfect progressive

I would have been sweeping

you would have been sweeping

he/she/it would have been sweeping

we would have been sweeping

they would have been sweeping

you would have been sweeping

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you sweep

we Let’s sweep

you sweep

Negative
Negatívny

you don’t sweep

we don’t sweep

you don’t sweep