+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso teach

učiť, vyučovať

Infinitive teachA2
Past Simple taught
Past Participle taught

put – put – put

Nepravidelné sloveso teach

Vety s nepravidelným slovesom teach

1. Forma: Sloveso teach – prítomný čas jednoduchý

My father teaches English at university.

Môj otec učí angličtinu na univerzite.

In our courses we teach participants to use the Internet.

V našich kurzoch učíme účastníkov používať internet.

2. Forma: sloveso taught – minulý čas jednoduchý

My dad taught me to ride a bike when I was three years old.

Môj otec ma naučil jazdiť na bicykli, keď som mal tri roky.

3. Forma: sloveso taught – minulé príčastie

Have you ever taught in a school?

Učil si niekedy v škole?

4. Forma: sloveso teaching – prítomný čas priebehový

My brother is teaching me to swim.

Môj brat ma učí plávať.

Definícia nepravidelného slovesa teach

Anglicky

VERB

taught, teach·ing.

  • impart knowledge to or instruct (someone) as to how to do something.
  • „My teacher taught me to read.“
  • cause (someone) to learn or understand something by example or experience.
  • „Travelling taught me that not everyone shared my beliefs.“

Slovensky

Sloveso

učiť.

  • odovzdať vedomosti alebo poučiť (niekoho), ako niečo urobiť.
  • „Moja učiteľka ma naučila čítať.“
  • spôsobiť (niekomu), aby sa niečo naučil alebo pochopil príkladom alebo skúsenosťou.
  • „Cestovanie ma naučilo, že nie všetci zdieľajú moje presvedčenia.“

Synonymá slovesa teach 

advise coach demonstrate
develop explain instruct
lecture train tutor

Antonymá slovesa teach 

conceal learn neglect

Časovanie nepravidelného slovesa teach

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I teach

you teach

he/she/it teaches

we teach

they teach

you teach

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I taught

you taught

he/she/it taught

we taught

they taught

you taught

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will teach

you will teach

he/she/it will teach

we will teach

they will teach

you will teach

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have taught

you have taught

he/she/it has taught

we have taught

they have taught

you have taught

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had taught

you had taught

he/she/it had taught

we had taught

they had taught

you had taught

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have taught

you will have taught

he/she/it will have taught

we will have taught

they will have taught

you will have taught

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am teaching

you are teaching

he/she/it is teaching

we are teaching

they are teaching

you are teaching

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was teaching

you were teaching

he/she/it was teaching

we were teaching

they were teaching

you were teaching

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be teaching

you will be teaching

he/she/it will be teaching

we will be teaching

they will be teaching

you will be teaching

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been teaching

you have been teaching

he/she/it has been teaching

we have been teaching

they have been teaching

you have been teaching

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been teaching

you had been teaching

he/she/it had been teaching

we had been teaching

they had been teaching

you had been teaching

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been teaching

you will have been teaching

he/she/it will have been teaching

we will have been teaching

they will have been teaching

you will have been teaching

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would teach

you would teach

he/she/it would teach

we would teach

they would teach

you would teach

Conditional perfect

I would have taught

you would have taught

he/she/it would have taught

we would have taught

they would have taught

you would have taught

Conditional present progressive

I would be teaching

you would be teaching

he/she/it would be teaching

we would be teaching

they would be teaching

you would be teaching

Conditional perfect progressive

I would have been teaching

you would have been teaching

he/she/it would have been teaching

we would have been teaching

they would have been teaching

you would have been teaching

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you teach

we Let’s teach

you teach

Negative
Negatívny

you don’t teach

we don’t teach

you don’t teach