+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso tell

hovoriť, povedať, oznámiť, vyjadriť

Infinitive tellA2
Past Simple told
Past Participle told

put – put – put

Nepravidelné sloveso tell

Vety s nepravidelným slovesom tell

1. Forma: Sloveso tell – prítomný čas jednoduchý

My mother always tells the truth.

Moja matka vždy hovorí pravdu.

2. Forma: sloveso told – minulý čas jednoduchý

Who told you I was at home? How did you know?

Kto ti povedal, že som bol/a doma? Ako si to vedel?

3. Forma: sloveso told – minulé príčastie

I´ve told you a hundred times to leave me alone!

Povedala som ti stokrát, aby si ma nechal osamote!

4. Forma: sloveso telling – prítomný čas priebehový

Why are you telling me this? I don’t want to hear it!

Prečo mi to hovoríš? Nechcem to počuť!

Definícia nepravidelného slovesa tell

Anglicky

VERB

(used with object), told, tell·ing.

  • to give an account or narrative of; narrate; relate (a story, tale, etc.):
  • to tell the story of Lincoln’s childhood.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), povedať.

  • podávať správu alebo rozprávať o niečom; rozpovedať (príbeh, rozprávku, atď.):
  • rozprávať príbeh Lincolnovho detstva.

Synonymá slovesa tell (vo význame „communicate“)

advise announce declare
explain inform mention
report say speak

Synonymá slovesa tell (vo význame „narrate, describe“)

express portray recount
report speak state

Synonymá slovesa tell (vo význame „understand, discern“)

identify know learn

Synonymá slovesa tell (vo význame „carry weight“)

count militate register

Synonymá slovesa tell (vo význame „calculate“)

compute count number

Antonymá slovesa tell (vo význame „communicate“)

ask be quiet keep secret

Antonymá slovesa tell (vo význame „narrate, describe“)

conceal hide estimate

Antonymá slovesa tell (vo význame „understand, discern“)

overlook confuse miss

Antonymá slovesa tell (vo význame „carry weight“)

ignore guess listen

Antonymá slovesa tell (vo význame „calculate“)

estimate guess subtract

Časovanie nepravidelného slovesa tell

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I tell

you tell

he/she/it tells

we tell

they tell

you tell

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I told

you told

he/she/it told

we told

they told

you told

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will tell

you will tell

he/she/it will tell

we will tell

they will tell

you will tell

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have told

you have told

he/she/it has told

we have told

they have told

you have told

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had told

you had told

he/she/it had told

we had told

they had told

you had told

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have told

you will have told

he/she/it will have told

we will have told

they will have told

you will have told

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am telling

you are telling

he/she/it is telling

we are telling

they are telling

you are telling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was telling

you were telling

he/she/it was telling

we were telling

they were telling

you were telling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be telling

you will be telling

he/she/it will be telling

we will be telling

they will be telling

you will be telling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been telling

you have been telling

he/she/it has been telling

we have been telling

they have been telling

you have been telling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been telling

you had been telling

he/she/it had been telling

we had been telling

they had been telling

you had been telling

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been telling

you will have been telling

he/she/it will have been telling

we will have been telling

they will have been telling

you will have been telling

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would tell

you would tell

he/she/it would tell

we would tell

they would tell

you would tell

Conditional perfect

I would have told

you would have told

he/she/it would have told

we would have told

they would have told

you would have told

Conditional present progressive

I would be telling

you would be telling

he/she/it would be telling

we would be telling

they would be telling

you would be telling

Conditional perfect progressive

I would have been telling

you would have been telling

he/she/it would have been telling

we would have been telling

they would have been telling

you would have been telling

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you tell

we Let’s tell

you tell

Negative
Negatívny

you don’t tell

we don’t tell

you don’t tell