+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso

to be

byť, existovať

Infinitive beA2
Past Simple was / were
Past Participle been

put – put – put

Nepravidelne sloveso to be

Vety s nepravidelným slovesom to be

1. Forma: Sloveso to be – prítomný čas jednoduchý

He is my best friend.

On je môj najlepší kamarát.

I am Martin, and you? Who are you?

Ja som Martin a ty? Kto si?

My parents are on holiday now.

Moji rodičia sú teraz na prázdninách.

2. Forma: sloveso to be – minulý čas jednoduchý

Where were you all day yesterday? I was so worried.

Kde si bol/a včera celý deň? Bál/a som sa o teba.

Was Susan with you?

Bola Susan s tebou?

It was a nice day yesterday.

Včera bol pekný deň.

3. Forma: sloveso to be – minulé príčastie

I have never been so happy in my life.

Nikdy som nebol/a tak šťastný/á v mojom živote.

There have already been such problems before.

Takéto problémy tu boli už predtým.

Have you ever been to England?

Bol/a si niekedy v Anglicku?

4. Forma: sloveso to be – prítomný čas priebehový

Why are you being so impatient? Give me a minute.

Preco či si taký/á netrpezlivý/á? Daj mi minútu.

Definícia nepravidelného slovesa to be

Anglicky

VERB

was/were, be·ing.

 • to exist or live:
 • Shakespeare’s “To be or not to be” is the ultimate question.
 • to take place; happen; occur:
 • The wedding was last week.
 • to occupy a place or position:
 • The book is on the table.

Slovensky

Sloveso

byť, existovať

 • existovať alebo žiť:
 • Shakespearova veta “Byť či nebyť?” je večná otázka.
 • konať sa; diať sa; vyskytnúť sa:
 • Svadba bola minulý týždeň.
 • mať určité miesto alebo pozíciu:
 • Kniha je na stole.

 

Synonymá slovesa to be (vo význame „exist“)

abide act breathe
continue do endure
hold inhabit last

Synonymá slovesa to be (vo význame „happen“)

befall occur transpire

Antonymá slovesa to be (vo význame „exist“)

cease depart die
discontinue forsake give up

Časovanie nepravidelného slovesa to be

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I am

you are

he/she/it is

we are

they are

you are

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I was

you were

he/she/it was

we were

they were

you were

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will be

you will be

he/she/it will be

we will be

they will be

you will be

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have been

you have been

he/she/it has been

we have been

they have been

you have been

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had been

you had been

he/she/it had been

we had been

they had been

you had been

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have been

you will have been

he/she/it will have been

we will have been

they will have been

you will have been

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am being

you are being

he/she/it is being

we are being

they are being

you are being

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was being

you were being

he/she/it was being

we were being

they were being

you were being

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be being

you will be being

he/she/it will be being

we will be being

they will be being

you will be being

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been being

you have been being

he/she/it has been being

we have been being

they have been being

you have been being

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been being

you had been being

he/she/it had been being

we had been being

they had been being

you had been being

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been being

you will have been being

he/she/it will have been being

we will have been being

they will have been being

you will have been being

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would be

you would be

he/she/it would be

we would be

they would be

you would be

Conditional perfect

I would have been

you would have been

he/she/it would have been

we would have been

they would have been

you would have been

Conditional present progressive

I would be being

you would be being

he/she/it would be being

we would be being

they would be being

you would be being

Conditional perfect progressive

I would have been being

you would have been being

he/she/it would have been being

we would have been being

they would have been being

you would have been being

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you be

we Let’s be

you be

Negative
Negatívny

you don’t be

we don’t be

you don’t be