+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso tread

šliapať, stúpať

Infinitive treadC2
Past Simple trod
Past Participle trodden; trod

put – put – put

Nepravidelné sloveso tread

Vety s nepravidelným slovesom tread

1. Forma: Sloveso tread – prítomný čas jednoduchý

In some regions people still traditionally tread grapes to make wine.

V niektorých regiónoch ľudia stále tradične šliapu hrozno, aby vyrobili víno.

2. Forma: sloveso trod – minulý čas jednoduchý

We trod a path in the bushes

Vyšliapali sme chodník v kríkoch.

3. Forma: sloveso trodden; trod – minulé príčastie

Oops! I think I´ve just trodden; trod on your phone.

Hups! Myslím, že som práve stúpol na tvoj mobil.

4. Forma: sloveso treading – prítomný čas priebehový

You´re treading on dangerous ground, my dear.

Šliapeš po nebezpečnej pôde, môj drahý.

Definícia nepravidelného slovesa tread

Anglicky

VERB

trod; trodden, tread·ing.

  • walk in a specified way.
  • „In order to swim, you have to learn to tread water first.“

Slovensky

Sloveso

šliapať.

  • chodiť špecifikovaným spôsobom
  • „Ak chcete plávať, musíte sa naučiť najprv šliapať vodu.“

Synonymá slovesa tread 

squash step on trample
crush foot hike

Antonymá slovesa tread 

encourage let go release

Časovanie nepravidelného slovesa tread

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I tread

you tread

he/she/it treads

we tread

they tread

you tread

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I trod

you trod

he/she/it trod

we trod

they trod

you trod

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will tread

you will tread

he/she/it will tread

we will tread

they will tread

you will tread

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have trodden; trod

you have trodden; trod

he/she/it has trodden; trod

we have trodden; trod

they have trodden; trod

you have trodden; trod

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had trodden; trod

you had trodden; trod

he/she/it had trodden; trod

we had trodden; trod

they had trodden; trod

you had trodden; trod

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have trodden; trod

you will have trodden; trod

he/she/it will have trodden; trod

we will have trodden; trod

they will have trodden; trod

you will have trodden; trod

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am treading

you are treading

he/she/it is treading

we are treading

they are treading

you are treading

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was treading

you were treading

he/she/it was treading

we were treading

they were treading

you were treading

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be treading

you will be treading

he/she/it will be treading

we will be treading

they will be treading

you will be treading

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been treading

you have been treading

he/she/it has been treading

we have been treading

they have been treading

you have been treading

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been treading

you had been treading

he/she/it had been treading

we had been treading

they had been treading

you had been treading

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been treading

you will have been treading

he/she/it will have been treading

we will have been treading

they will have been treading

you will have been treading

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would tread

you would tread

he/she/it would tread

we would tread

they would tread

you would tread

Conditional perfect

I would have trodden; trod

you would have trodden; trod

he/she/it would have trodden; trod

we would have trodden; trod

they would have trodden; trod

you would have trodden; trod

Conditional present progressive

I would be treading

you would be treading

he/she/it would be treading

we would be treading

they would be treading

you would be treading

Conditional perfect progressive

I would have been treading

you would have been treading

he/she/it would have been treading

we would have been treading

they would have been treading

you would have been treading

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you tread

we Let’s tread

you tread

Negative
Negatívny

you don’t tread

we don’t tread

you don’t tread