+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso weep

oplakávať, plakať, slziť, mokvať

Infinitive weepC2
Past Simple wept
Past Participle wept

put – put – put

Nepravidelné sloveso weep

Vety s nepravidelným slovesom weep

1. Forma: Sloveso weep – prítomný čas jednoduchý

The fans still regularly come to the grave and weep his death.

Fanúšikovia stále pravidelne chodia k hrobu a oplakávajú jeho smrť.

2. Forma: sloveso wept – minulý čas jednoduchý

Hundreds of mourners wept at the funeral of a local businessman known for his charity work.

Stovky truchlíkov plakalo na pohrebe miestneho obchodníka, ktorý bol známy svojou dobročinnou prácou.

3. Forma: sloveso wept – minulé príčastie

Without knowing what he’d got. I could have wept thinking what I’d missed.

Bez toho, aby som vedel/a, čo dostal. Mohol/mohla som plakať, premýšľajúc, čo som stratil/a.

4. Forma: sloveso weeping – prítomný čas priebehový

The sore is weeping quite badly. We´ve changed the dressing several times today.

Rana celkom zle mokvá. Vymenili sme obväz už niekoľkokrát.

Definícia nepravidelného slovesa weep

Anglicky

VERB

wept, weep·ing.

  • shed tears.
  • „a grieving mother wept over the body of her daughter“

Slovensky

Sloveso

oplakávať, plakať.

  • plakať slzy.
  • „smútiaca matka plakala nad telom svojej dcéry“

Synonymá slovesa weep 

break down complain grieve
howl moan mourn
sob wail whimper

Antonymá slovesa weep

be happy gloat praise

Časovanie nepravidelného slovesa weep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I weep

you weep

he/she/it weeps

we weep

they weep

you weep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I wept

you wept

he/she/it wept

we wept

they wept

you wept

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will weep

you will weep

he/she/it will weep

we will weep

they will weep

you will weep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have wept

you have wept

he/she/it has wept

we have wept

they have wept

you have wept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had wept

you had wept

he/she/it had wept

we had wept

they had wept

you had wept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have wept

you will have wept

he/she/it will have wept

we will have wept

they will have wept

you will have wept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am weeping

you are weeping

he/she/it is weeping

we are weeping

they are weeping

you are weeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was weeping

you were weeping

he/she/it was weeping

we were weeping

they were weeping

you were weeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be weeping

you will be weeping

he/she/it will be weeping

we will be weeping

they will be weeping

you will be weeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been weeping

you have been weeping

he/she/it has been weeping

we have been weeping

they have been weeping

you have been weeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been weeping

you had been weeping

he/she/it had been weeping

we had been weeping

they had been weeping

you had been weeping

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been weeping

you will have been weeping

he/she/it will have been weeping

we will have been weeping

they will have been weeping

you will have been weeping

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would weep

you would weep

he/she/it would weep

we would weep

they would weep

you would weep

Conditional perfect

I would have wept

you would have wept

he/she/it would have wept

we would have wept

they would have wept

you would have wept

Conditional present progressive

I would be weeping

you would be weeping

he/she/it would be weeping

we would be weeping

they would be weeping

you would be weeping

Conditional perfect progressive

I would have been weeping

you would have been weeping

he/she/it would have been weeping

we would have been weeping

they would have been weeping

you would have been weeping

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you weep

we Let’s weep

you weep

Negative
Negatívny

you don’t weep

we don’t weep

you don’t weep