+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso win

vyhrať, zvíťaziť

Infinitive winA2
Past Simple won
Past Participle won

put – put – put

Nepravidelné sloveso win

Vety s nepravidelným slovesom win

1. Forma: Sloveso win – prítomný čas jednoduchý

I don’t want to play tennis with you again! You always win!

Nechcem už s tebou viac hrať tenis! Ty vždy vyhráš!

2. Forma: sloveso won – minulý čas jednoduchý

In the second half of the match the score was still 2:2, but just before the end Ronaldo scored a goal and we won!

V druhej polke zápasu bolo skóre stale 2:2, ale chvíľu pred koncom Ronaldo dal gól (skóroval) a my sme vyhrali!

3. Forma: sloveso won – minulé príčastie

Have you ever won a competition?

Vyhral si niekedy súťaž?

4. Forma: sloveso winning – prítomný čas priebehový

We´re winning and there´s only two minutes left! The cup must be ours!

Vyhrávame a zostávajú len dve minúty! Pohár musí byť náš!

Definícia nepravidelného slovesa win

Anglicky

VERB

(used without object), won, win·ning.

  • to finish first in a race, contest, or the like.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), vyhrať.

  • skončiť ako prvý v pretekoch, súťaži alebo podobne.

Synonymá slovesa win (vo význame „finish first; succeed“)

achieve beat gain
overcome triumph upset

Synonymá slovesa win (vo význame „achieve, obtain“)

accomplish catch earn
get reach score

Antonymá slovesa win (vo význame „finish first; succeed“)

fail forfeit lose

Antonymá slovesa win (vo význame „achieve, obtain“)

depart discourage give up

Časovanie nepravidelného slovesa win

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I win

you win

he/she/it wins

we win

they win

you win

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I won

you won

he/she/it won

we won

they won

you won

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will win

you will win

he/she/it will win

we will win

they will win

you will win

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have won

you have won

he/she/it has won

we have won

they have won

you have won

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had won

you had won

he/she/it had won

we had won

they had won

you had won

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have won

you will have won

he/she/it will have won

we will have won

they will have won

you will have won

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am winning

you are winning

he/she/it is winning

we are winning

they are winning

you are winning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was winning

you were winning

he/she/it was winning

we were winning

they were winning

you were winning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be winning

you will be winning

he/she/it will be winning

we will be winning

they will be winning

you will be winning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been winning

you have been winning

he/she/it has been winning

we have been winning

they have been winning

you have been winning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been winning

you had been winning

he/she/it had been winning

we had been winning

they had been winning

you had been winning

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been winning

you will have been winning

he/she/it will have been winning

we will have been winning

they will have been winning

you will have been winning

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would win

you would win

he/she/it would win

we would win

they would win

you would win

Conditional perfect

I would have won

you would have won

he/she/it would have won

we would have won

they would have won

you would have won

Conditional present progressive

I would be winning

you would be winning

he/she/it would be winning

we would be winning

they would be winning

you would be winning

Conditional perfect progressive

I would have been winning

you would have been winning

he/she/it would have been winning

we would have been winning

they would have been winning

you would have been winning

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you win

we Let’s win

you win

Negative
Negatívny

you don’t win

we don’t win

you don’t win