+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso know

poznať, vedieť, mať skúsenosť, ovládať

Infinitive knowA2
Past Simple knew
Past Participle known

put – put – put

Nepravidelné sloveso know

Vety s nepravidelným slovesom know

1. Forma: Sloveso know – prítomný čas jednoduchý

I know him. We met at university three years ago.

Poznám ho. Stretli sme sa na univerzite pred troma rokmi.

Thomas boasts that he knows almost every celebrity.

Tomáš sa vychvaľuje, že pozná takmer všetky celebrity.

My son knows almost everything about modern art..

Môj syn vie takmer všetko o modernom umení.

2. Forma: sloveso knew – minulý čas jednoduchý

I decided not to go to a party because I knew I could meet Laura there.

Rozhodol som sa neísť na párty, pretože som vedel, že by som tam mohol stretnúť Lauru.

At the age of two he knew more words than an average three-year-old.

V dvoch rokoch poznal viac slov, ako priemerný trojročný.

3. Forma: sloveso known– minulé príčastie

We´re best friends. We´ve known each other since we were kids.

Sme najlepší priatelia. Poznáme sa, odkedy sme boli deťmi (od detstva).

How long have you known about it?

Ako dlho (Odkedy) o tom vieš?

4. Forma: sloveso knowing – prítomný čas priebehový

She gave him a cold stare, knowing her face was getting red.

Chladno na neho pozrela, vediac, že jej tvár sa začala červenať.

Definícia nepravidelného slovesa know

Anglicky

VERB

knew, known know·ing.

  • to perceive or understand as fact or truth; to apprehend clearly and with certainty:
  • I know the situation fully.

Slovensky

Sloveso

poznať, vedieť.

  • sloveso vnímať alebo chápať niečo ako fakt alebo pravdu; chápať niečo jasne a s istotou:
  • Plne poznám situáciu.

Synonymá slovesa know (vo význame „understand information“)

appreciate experience have
learn notice perceive

Synonymá slovesa know (vo význame „be familiar with“)

experience feel identify

Antonymá slovesa know (vo význame „understand information“)

ignore miss misunderstand

Antonymá slovesa know (vo význame „be familiar with“)

abstain be ignorant forget

Časovanie nepravidelného slovesa know

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I know

you know

he/she/it knows

we know

they know

you know

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I knew

you knew

he/she/it knew

we knew

they knew

you knew

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will know

you will know

he/she/it will know

we will know

they will know

you will know

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have known

you have known

he/she/it has known

we have known

they have known

you have known

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had known

you had known

he/she/it had known

we had known

they had known

you had known

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have known

you will have known

he/she/it will have known

we will have known

they will have known

you will have known

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am knowing

you are knowing

he/she/it is knowing

we are knowing

they are knowing

you are knowing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was knowing

you were knowing

he/she/it was knowing

we were knowing

they were knowing

you were knowing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be knowing

you will be knowing

he/she/it will be knowing

we will be knowing

they will be knowing

you will be knowing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been knowing

you have been knowing

he/she/it has been knowing

we have been knowing

they have been knowing

you have been knowing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been knowing

you had been knowing

he/she/it had been knowing

we had been knowing

they had been knowing

you had been knowing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been knowing

you will have been knowing

he/she/it will have been knowing

we will have been knowing

they will have been knowing

you will have been knowing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would know

you would know

he/she/it would know

we would know

they would know

you would know

Conditional perfect

I would have known

you would have known

he/she/it would have known

we would have known

they would have known

you would have known

Conditional present progressive

I would be knowing

you would be knowing

he/she/it would be knowing

we would be knowing

they would be knowing

you would be knowing

Conditional perfect progressive

I would have been knowing

you would have been knowing

he/she/it would have been knowing

we would have been knowing

they would have been knowing

you would have been knowing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you know

we Let’s know

you know

Negative
Negatívny

you don’t know

we don’t know

you don’t know